informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Z ostatnich wydarzeń związanych z działalnością Honorowego Prezesa ZLP, lekarza Związku Podhalan w Północnej Ameryce dr. Bronisława Orawca

I.          VII Światowy Kongres Polonii Medycznej. „Medycyna XXI wieku – możliwości i zagrożenia”. Toruń, 24-26 czerwca 2010 r.

foto
1.         Dr Bronisław Orawiec prezentuje publikację Związek Lekarzy Polskich w Chicago w latach 2005-2009 prof. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu (z lewej) oraz prof. Wojciechowi Noszczykowi. Toruń, czerwiec 2010 r.

foto
2.         Specjalny gość Kongresu prof. dr Maria Siemionow, Honorowy Prezes ZLP, prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec.

foto
3.         Nowowybrany Zarząd Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych. Od lewej: Bogdan Miłek – sekretarz, Marek Rudnicki – prezes, Bronisława Siwicka – wiceprezes, Bronisław Orawiec – skarbnik. VII Światowy Zjazd Polonii Medycznej. Toruń, czerwiec 2010 r.

foto
4.         Grupa uczestników Kongresu.

foto
5.         Na kortach tenisowych. Zwycięzcy turnieju. Od lewej: Zbigniew Cieślak, Bronisław Orawiec, Aleksander Skop.

foto
6.         B. Orawiec gratuluje wspaniałej organizacji turnieju oraz dziękuje za dyplomy i trofea za zdobycie I miejsc w grach singlowych i deblowych. Z lewej organizator turnieju – dr Aleksander Skop.

II.        II Światowy Zjazd Górali Polskich. Podhale, 7 -15 sierpnia 2010 r.

fot
1.         Przygotowania do Mszy œw. na Rusinowej Polanie. Od lewej: Honorowy Prezes ZLP, lekarz naczelny Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA) dr n. med. Bronis³aw Orawiec-Wyœni, ks. dr W³adys³aw Zarêbczan, wicestarosta powiatu tatrzañskiego mgr in¿. Andrzej Skupieñ. 8 sierpnia 2010 r.

fot
2.         Dary do Mszy św. w intencji Górali Polskich. W pierwszym rzędzie: Aniela Bobak, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Janina Bobak. LudŸmierz, 15 sierpnia 2010 r.

III.       XXI Góralskie Posiady Doktora Orawca. Zakopane, 11 sierpnia 2010 r.

fot
1.         Gazda posiadów Bronisław Orawiec-Wyśni z muzykantami. Od lewej: Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Jarząbek, Bronisław Orawiec-Wyśni, Stanisław Galica-Kasecka, Robert Czech. Zajazd Furmański. Zakopane, 11 sierpnia 2010 r.

IV.       W Resurrection Medical Center. Chicago, 14 września 2010 r.

fot
1.         Z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia dla Honorowego Prezesa ZLP dr. Władysława Cebulskiego (w środku). Z prawej dr Bronisław Orawiec, z lewej stud. med. CMUJ Mieszko Orawiec. Resurrection Medical Center w Chicago. 14 września 2010 r.

fot
2.         Dr Bronisław Orawiec (z prawej)  z synem Mieszkiem odbywającym staż medyczny w Resurrection Medical Center. Chicago, wrzesień 2010 r.

V.        Zebranie Walne Związku Lekarzy Polskich w Chicago. 12 września 2010 r.

fot
1.         Od lewej: Józef Mazurek – prezes ZLP, Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes ZLP, Franciszek  Spula – prezes  ZNP i KPA, Marek Rudnicki –prezes FPOM. Restauracja Francesca’s North. Northbrook, IL. 12 września 2010 r.

fot
2.         Od lewej: Ewa Kiljańska-Buch, Józef Mazurek, Marlena Mulhern, Barbara Cooper, Ewa Bloda, Bronisław Orawiec, Franciszek Spula, Bożena Witek, Dorothy Anasiński, Janina Kubik, Marek Rudnicki, Teresa Migielska.

fot
3.         Od lewej: K. Kubik, J. Cooper, B. Cooper, M. Orawiec, A. Buniowska, B. Orawiec, M. Dulczewska-Miller, F. Spula, H. Anioł, T. Migielska, M. Rudnicki.

fot
4.         Bronisław Orawiec, Monika Szczęsna, Agnieszka Buniowska, Mieszko Orawiec.

VI.       Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą. Lake Forest, IL., 20 października 2010 r.

fot
1.         Honorowy Prezes ZLP dr Bronislaw Orawiec w dyskusji z Prezydentem Lechem Wałęsa.   
            Rezydencja P. Cooper w Lake Forest, IL. 20 października 2010 r.

fot
2.         Od lewej: red. WLS-TV 7 (sport) Jim Rose, prezes FPOM Marek Rudnicki, prezydent Lech
            Walesa, Honorowy Prezes ZLP Bronisław Orawiec, koordynator projektu Fundacji Instytutu
            Lecha Wałęsy Andrzej Gulczyński.

fot
3.         Od lewej: Adam Andrzejewski, Barbara Cooper, Lech Wałęsa, Bronisław Orawiec.

VII.     Sylwester 2010

fot
1.         Od lewej: drs Grażyna i Bronisław Orawcowie, dr Agnieszka Buniowska. Northbrook,IL., 31 grudnia 2010 r.

VIII.    Opłatek Związku Lekarzy Polskich w Chicago

fot
1.         Od prawej: o. Stanisław Czarnecki, Agnieszka Buniowska, Grażyna i Bronisław Orawcowie. Jezuicki Ośrodek Milenijny w Chicago.
Styczeń 2011 r.

IX.       Bale Lekarzy w Chicago. 2010, 2011 r.

fot
1.         60. Bal Lekarzy. Najlepsi Sportowcy Roku (narty-tenis) dr Jolanta Kloc i dr Bronisław Orawiec otrzymują okazałe puchary od Konsula RP Grzegorza Morawskiego (z lewej). Trump International Hotel and Tower. Chicago, 6 lutego 2010 r.

fot
2.         61. Bal Lekarzy. Osiemnastokrotny zdobywca tytułu Sportowca Roku dr Bronisław Orawiec otrzymuje puchar od prezesa ZLP dr. Józefa Mazurka. Trump International Hotel and Tower. Chicago, 5 lutego 2011 r.

fot
3.         Podczas 61. Balu Lekarzy. Od lewej: Bronisław Orawiec, Agnieszka Buniowska, Grażyna Orawiec, Józef Mazurek, Marlene, Joanna i Marek Rudniccy.

fot
4.         Od lewej: Prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Fransiszek Spula, Honorowy Prezes ZLP, lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec. Chicago, 5 lutego 2011 r.

X.        XV Jubileuszowe Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”. Kleinwalsertal, Alpy austriackie, 2011 r.

fot
1.           Zdjêcie pami¹tkowe. Od lewej: prof. dr Stanis³aw Woœ – konsultant krajowy ds. kardiochirurgii (Katowice), prof. dr Marek Rudnicki – prezes FPOM (Chicago), dr Zbigniew Kostecki – by³y wieloletni prezes PTM, organizator zimowiska (Niemcy), prof. wiz. ŚUM dr Bronis³aw Orawiec – Honorowy Prezes ZLP, organizator Mistrzostw (Chicago), prof. dr Grzegorz Opala – by³y Minister Zdrowia RP (Katowice). Kleinwalsertal, Alpy austriackie, 2011 r.

fot
2.           Czo³owi zawodnicy Mistrzostw. Od lewej: Sigmund Kahl - instruktor narciarski (Niemcy), Bronis³aw Orawiec – organizator Mistrzostw (Chicago), Piotr Kluzik - instruktor narciarski (Niemcy).

fot
3.           Zwyciêzcy w klasyfikacji generalnej lekarzy wg. FIS w towarzystwie prezesa OIL w Krakowie prof. Andrzeja Matyji. Od prawej: Piotr Kluzik (III miejsce, Niemcy), Bronis³aw Orawiec (I miejsce, USA), Lech Poloñski (II miejsce, Polska). Aparthotel, Kleinwalsertal, Austria. 25 marca 2011 r.

fot
4.           Bronisław Orawiec zaprasza na XVI Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim w roku 2012 !

XI.       Bankiet Komitetu Edukacji przy ZPPA. 6 marca 2011 r.

fot
1.          Przemawia członek Rady Naukowej Komitetu Edukacji ZPPA, lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec. Dom Podhalan. Chicago, 6 marca 2011 r.

fot
2. Autor książki pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca” tom III dr Bronisław Orawiec podpisuje wręczone książki Królowym ZPPA: Karolinnie Walkosz-Strzelec, Katarzynie Marusarz, Joannie Staszel, MagdalenieWalkosz-Strzelec, Kindze Macura. Bankiet Komitetu Edukacji ZPPA. 6 marca 2011 r.

fot
3. Zdjęcie pamiątkowe działaczy polonijnych i studentów.

XII.      W Konsulacie RP w Chicago. 7 maja 2011 r.

fot
1. Od lewej: Honorowy Prezes ZLP, lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec, były senator RP, były Konsul Generalny RP w Chicago Franciszek Adamczyk, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, prezes ZPPA Stanisław Zagata.

fot
2.Od lewej: Konsul Generalny RP w Chicago Zygmunt Matynia, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski z wręczoną przez autora książką pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca” tom III, dr Bronisław Orawiec. Konsulat RP w Chicago. 7 maja 2011 r.

fot
3. Od lewej: prezes FPOM dr Marek Rudnicki, prezes firmy „Polamer” Walter Kotaba, Konsul Generalny RP w Chicago Zygmunt Matynia, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, zastępca Konsula Generalnego RP Robert Rusiecki.

XIII.     Turniej Tenisa Ziemnego – Handzel Open. Czerwiec 2011 r.

fot
1. Zdjęcie pamiątkowe podczas otwarcia turnieju Handzel Open 12, którego główny dochód został przeznaczony na „Fundusz Kardiologiczny dr. Orawca” przy ZLP. Od lewej: Grzegorz Handzel, Jacek Dąbrowski, wicekonsul RP w Chicago Aleksandra Krystek, dr Bronisław Orawiec. Five Seasons Country Club, Northbrook, IL. 3 czerwca 2011 r.

fot
2. Zakończenie turnieju. Od lewej: Jacek Dąbrowski i Grzegorz Handzel z wręczonymi książkami pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca” tom III, dr Bronisław Orawiec z otrzymanym czekiem na „Fundusz Kardiologiczny dr. Orawca”, Marzena Handzel. Five Seasons Country Club, Northbrook, IL. 14 czerwca 2011 r.

XIV.     Mistrzostwa Klubu „Tatry” w Tenisie Ziemnym. Lipiec 2011 r.

fot
1. Grupa uczestników Mistrzostw Klubu „Tatry” w Tenisie Ziemnym, którego organizatorem był po raz osiemnasty lekarz Klubu – dr. B. Orawiec. Od lewej: Andrzej Harmata, Bronis³aw Orawiec, Jolanta Kloc, Piotr Chowaniec, Andrzej Mach, Sebastian Janik. Five Seasons Country Club, Northbrook, IL. 10 lipca 2011 r.

fot
2. Podczas zakończenia turnieju. Od lewej: prezes Klubu “Tatry” - Piotr Chowaniec, organizator i lekarz Klubu - dr Bronisław Orawiec, skarbnik Klubu - Franciszek Dziechciowski. Five Seasons Country Club, Northbrook, IL. 17 lipca 2011 r.

XV.       Piknik Związku Podhalan w Północnej Ameryce. 24 lipca 2011 r.

fot
1.           Pomoc medyczna zorganizowna przez lekarza ZPPA dr. Bronisława Orawca. Od lewej: Henryk Janik – były prezes ZPPA, red. Sylwester Skóra – kandydat w wyborach do Sejmu RP, Stanisław Zagata – prezes ZPPA, dr Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes ZLP i lekarz ZPPA. Yorkville, IL. 24 lipca 2011.

fot
2.           Od lewej: Honorowy Prezes Związku Kół Polskich Edward Mika, Honorowy Prezes ZLP i lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec, Honorowy Przewodniczący Komitetu Edukacji ZPPA  Henryk Janik. Piknik ZPPA 2011 w Yorkville, IL.

XVI.    XX Jubileuszowe Polonijne Mistrzostwa Lekarzy w Tenisie Ziemnym Klubu Sportowego “Bronek” ZLP w Chicago. Lipiec-Sierpień 2011 r.

fot
1.         Grupa lekarzy-tenisistów przed turniejem. Korty tenisowe w Wheeling, IL. 30 lipca 2011 r. 

fot
2.         Podczas zakoñczenia. Od lewej: Bronisław Orawiec, Sylvia Orawiec, Józef Pudło.

fot
3.         Zdjęcie pamiątkowe podczas uroczystego zakończenia XX Jubileuszowych Polonijnych Mistrzostw Lekarzy w Tenisie Ziemnym. Dom Orawców w Northbrook, IL. 7 sierpnia 2011 r.

XVII. Akcja bezpłatnych badań dr. Orawca. W trosce o serce. Sierpień 2011 r.

24 sierpnia 2011 r. przeprowadzono akcję bezpłatnych badań na poziom cholesterolu, lipidów, cukru, ciśnienia tętniczego krwi oraz konsultacje kardiologiczne dla Polonii i Podhalan w Chicago. Organizatorem akcji był Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago oraz lekarz Związku Podhalan w Pó³nocnej Ameryce – dr Bronisław Orawiec.

fot
1. Zdjêcie pami¹tkowe po udzieleniu wywiadu dla Polvision. Od lewej: operator Eugeniusz Jarz¹bek, red. Karolin Brodzka z Polvision, dr Bronis³aw Orawiec, El¿bieta D¹browa, Agata Wojnarowska. Klinika kardiologiczna dr. Orawca. Chicago, 17 sierpnia 2011 r.

fot
2. Zespół biorący udział w akcji bezpłatnych badań. Od lewej: Anna Madrawski, Ewa Jasnos, Robbie Sax, Jolanta Jaworska, Richard Eppers, Mariana Burgos, Ginny Logan, dr Bronis³aw Orawiec. Dom Podhalan w Chicago. 24 sierpnia 2011 r.

XVIII. III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Kraków. Wrzesień 2011 r.
IX Igrzyska Lekarskie. Zakopane. Wrzesień 2011 r.

W dniach 7-11 września 2011 r. odbył się III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych (PTN) na Obczyźnie w Krakowie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który osobiście złożył wizytę uczestnikom Kongresu oraz wygłosił przemówienie  dnia 9 września 2011r. Organizatorem Kongresu  była Polska Akademia Umiejętności (PAU) (rok utworzenia 1872) oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie (rok powołania 1990). Jako Honorowy Prezes ZLP, miałem zaszczyt reprezentować Związek Lekarzy Polskich w Chicago (rok założenia 1946) oraz przedstawić zebranym bogatą historię 65-letniej, zasłużonej dla środowiska polonijnego organizacji ZLP, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy stypendialnych.
W tym samym okresie, tj. w dniach 7-11 września 2011 r. miały miejsce również IX Igrzyska Lekarskie w Zakopanem. Klub Sportowy „Bronek” ZLP był reprezentowany przez B. Orawca, który zdobył dwa srebrne medale w tenisie ziemnym (gry pojedyncze oraz podwójne).

fot
1.   III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Od lewej: dr Maria Blom (Szwecja), dr Bogdan i dr Ewa Miłek (Niemcy), dr Bronisława Siwicka (Wilno, Litwa), dr Bronisław Orawiec (Chicago, USA), dr Teresa Spychalska-Mauritsch (Niemcy), dr Ewelina Hrycaj-Małanicz (Lwów, Urkaina). Siedziba Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 8 września 2011 r.

fot
2.   Bronisław Orawiec podczas wystąpienia. Dom Polonii. Kraków, Rynek Główny 14. 9 września 2011 r.

fot
3.   Były ass. prof. CMUJ, prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec wręcza książkę pt. „Góralskie Posiady dr. Orawca” tom III słynnemu prof. CMUJ Andrzejowi Szczeklikowi. Dom Polonii w Krakowie. 9 września 2011 r.

fot
4.   Honorowy Prezes ZLP Bronisław Orawiec wręcza książkę pt. „Góralskie Posiady dr. Orawca” tom III Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. 9 września 2011 r.

fot
5.   Dr med. Bronisław Orawiec w dyskusji z ks. kard. Franciszkiem Macharskim. Katedra na Wawelu. Kraków, 11 września, 2011 r.

fot
6.   IX Igrzyska Lekarskie w Zakopanem. Finaliści gier pojedynczych i podwójnych:   dr B. Panek (ortopeda z Ustronia), dr B. Orawiec (kardiolog z Chicago). Korty tenisowe przy Centralnym Ośrodku Sportowym w Zakopanem. 10 września 2011 r.

XIX. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Nr. 45 Poronin przy Związku Podhalan w
         Północnej Ameryce. Dom Podhalan, Chicago, 25 września 2011 r.

fot
1. Od lewej: red. radia ZPPA Wojciech Dorula, prezes Koła Poronin Tadeusz Bobak, prezes ZPPA Andrzej Gędłek, lekarz ZPPA i wiceprezes Koła Poronin dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Dom Podhalan, 25 września 2011 r.

fot
2. Zdjęcie pamiątkowe członków Koła Nr. 45 Poronin im. Zofii Gracy przy ZPPA. 25 września 2011 r.

XX. Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Lekarzy Polskich w Chicago.
         2 października 2011 r.

fot
1.         Skład nowego Zarządu ZLP na lata 2011-2013. Od lewej: Bronisław Orawiec, Kornelia Król, Bożena Witek, Józef Mazurek – prezes, Ewa Kiljańska-Buch, Stanisław Bryjak, Adam Cios; siedzą od lewej: Ewa Radwańska, Ewa Bloda. 2 października 2011 r.

fot
2.         Od lewej: Paweł Pończa, Barbara Cooper, Bronisław Orawiec, Teresa Migielska, Józef Mazurek. Rezydencja P. Cooper w Lake Forest, IL.

fot
3.         Przemawia dr Bronisław Orawiec podczas zebrania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego ZLP. 2 października 2011 r.

fot
4.         Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec. Rezydencja P. Cooper w Lake Forest, IL. 2 października 2011 r.

XXI. Spotkania członków ZLP z prof. Marią Siemionow oraz delegacją z Colegium Medicum
       Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chicago, 28-29 października 2011 r.

fot
1.   Spotkanie w Konsulacie RP w Chicago. Od lewej: dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. dr Tomasz Grodzicki, Konsul Generalny RP Zygmunt Matynia, Honorowy Prezes ZLP prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec. Konsulat RP w Chicago, 28 października 2011 r.

fot
2.   Od lewej: dr Bronisław Orawiec – Honorowy Prezes ZLP, prof. Piotr Laidler – szef Szkoły Medycznej w jęz. angielskim CM UJ, mgr Jolanta Zabłocka – wiceprezes Academic Quality Council, dr Józef Mazurek – prezes ZLP.

fot
3.   Od lewej: mgr Jolanta Zabłocka - wiceprezes Academic Quality Council, prof. Paweł Stręk – laryngolog CM UJ, P. Joanna Sulicka, dr B. Orawiec, dr Jolanta Tatara - prezes Academic Quality Council, prof. Tomasz Grodzicki – dziekan Wydziału Lekarskiego CM UJ, P. Agnieszka Bertman-Wierzchowska – przewodnicząca Klubu Absolwenta Szkoły Medycznej UJ, prof. Piotr Laidler – szef Szkoły Medycznej w jęz. angielskim CM UJ, P. Magdalena Stępniak – sekr. CM UJ. Konsulat RP w Chicago, 28 października 2011 r.      

   fot
4.   Prof. dr Maria Siemionow (pod której kierownictwem w Clevelend Clinic dokonano pierwszego na terenie USA przeszczepu twarzy), prof. wiz. ŚUM dr Bronisław Orawiec. Rezydencja P. Cooper w Lake Forest, IL. 29 października 2011 r.

fot
5.   Grażyna i Bronisław Orawcowie w towarzystwie prof. Marii Siemionow.

fot
6.   Od lewej: Magdalena Stępniak – sekr. CM UJ, dr Bronisław Orawiec – były ass.prof. CM UJ, Agnieszka Bertman-Wierzchowska – przewodnicząca Klubu Absolwenta Szkoły Medycznej w j. ang. CM UJ.

fot
7.   Zdjęcie pamiątkowe członków ZLP z prof. Marią Siemionow (trzecia od lewej). Lake Forest, IL. 29 października 2011 r.

fot
8.   Dr Bronisław Orawiec wręcza książkę pt. „Góralskie Posiady dr. Orawca” tom III Kazimierzowi Dobrzańskiemu - dyrektorowi biura Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział Krakowski. 29 października 2011 r.


XXII. Zebranie Zwyczajne Związku Lekarzy Polskich w Chicago.  Restauracja „Szałas”. 13
         listopada 2011 r.

fot
1.         Przemawia Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec. Restauracja „Szałas”. 13 listopada 2011 r.

fot
2.         Od prawej: prezes ZLP dr Józef Mazurek, P. Marlene, dr B. Orawiec, kierownik odpraw  LOT na lotnisku O’Hare w Chicago z małżonką.

fot
3.         Od lewej: Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, prezes Cardio-Care Co. P. Barbara Cooper, prezes FPOM dr Marek Rudnicki.

fot
4.         Przy muzyce góralskiej polkę tańczą dr Józefa Długopolska-Gach i dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Restauracja „Szałas”. 13 listopada 2011 r.

           
           

Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com