informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Uroczyste obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego na Northeastern Illinois University

Dnia 6 listopada 2015 r. na Northeastern Illinois University odbyło się odświętne spotkanie honorujące właśnie zakończony Miesiąc Dziedzictwa Polskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości, zorganizowanej przez NEIU i Radę Nauczycieli Polonijnych (Council of Educators in Polonia), było wręczenie stypendiów RNP zwycięzcom konkursu literackiego oraz przyznanie wyróżnień za dokonania na rzecz społeczności polonijnej.

            Uroczystość odbyła się w auli NEIU, a przybyło na nią wielu dostojnych gości, w tym reprezentanci Konsulatu Generalnego RP w Chicago i duchowieństwa, przedstawiciele bodajże wszystkich pokoleń społeczności polonijnej: młodzież akademicka i licealna, przedstawiciele różnych środowisk i organizacji, lokalnych władz samorządowych oraz sympatycy polskiej grupy etnicznej. Spotkanie prowadziły: prof. Lidia Filus, prezes Rady Nauczycieli Polonijnych (RNP), która jest również szefową Wydziału Matematyki NEIU, Michalina Maliszewska, koordynatorka na Wydziale Studiów Magisterskich, laureatka stypendiów NEIU oraz Paulina Cekiera, przewodnicząca uczelnianego Polskiego Klubu.

            Po odśpiewaniu polskiego i amerykańskiego hymnu, w imieniu władz NEIU licznie zebranych gości powitali zastępca rektora Daniel Lopez i Mark McKernin, który wyraził zadowolenie z długoletniej, owocnej współpracy uniwersytetu z uczelniami w Polsce. Wiceconsul RP w Chicago Adam Bożko oraz prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i Muzeum Polskiego w Ameryce Józef Drobot w swoich przemówieniach podkeślali znaczenie edukacji i polskich tradycji historycznych w wychowaniu młodego pokolenia. Odczytano także gratulacje i pozdrowienia od prezesa Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszka Spuli. W części artystycznej wystąpili w duecie klarneciści, studenci NEIU Konrad Pawełek i Gloria Orozco Dorado.

            Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie stypendiów RNP zwycięzcom konkursu literackiego oraz wyróżnień w postaci statuetek wybitnym pedagogom i osobistościom działającym na rzecz społeczności polsko-amerykańskiej. W tym roku studenci mieli za zadanie napisanie prac na temat: "Jak myślisz, dlaczego Pułaski stał się bohaterem dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego?" Stypendium im. Anny Grześkiewicz wygrała Veronika Skital, studentka biologii, natomiast stypendium im. Danuty Schneider otrzymała Sara Rewieńska, studentka studiów podyplomowych w dziedzinie biznesu i zarządzania.

Specjalne wyróżnienie (Special Award) RNP otrzymała dr Angelina Pedroso, długoletni wykładowca na NEIU, mentorka studentów, członkini Stanowej Rady ds. Stosunków Międzyludzkich, przyjaciółka polonijnej społeczności.

Wyróżnienie za działalność społeczną (Community Service Award) przypadło w udziale dr. Bronisławowi Orawcowi, który jest nie tylko cenionym lekarzem kardiologiem, ale od wielu lat aktywnie angażuje się w różne przedsięwzięcia pomocowe, środowiskowe, a także sportowe. Dziękując Radzie Nauczycieli Polonijnych za prestiżowe wyróżnienie, dr Orawiec w jęz. angielskim i polskim pogratulował organizacji 85. rocznicy działalności. W swoim wystąpieniu powiedział m.in: Państwo (…) promujecie bogatą polską historię oraz polskie zasłużone osobistości, takie jak: Kościuszko, Paderewski, Pułaski, Święty Jan Paweł II - aby wymienić tylko kilka.W tym roku obchodzimy rok św. Jana Pawła II, uchwalony przez Sejm RP 5 grudnia 2014 r. Z tej okazji miałem przyjemność i zaszczyt zorganizowania widowiska pt. „Obrazki z życia Świętego JP II”, które zostało wystawione 29 maja tego roku w GOK-u w Poroninie przez wielopokoleniowy Zespół „Regle” w ramach XXIII Góralskich Posiadów dr. Orawca. Jest dla mnie niezmiernie ważne, że mogłem w ten sposób przyczynić się do utrwalania pamięci o naszym polskim papieżu.

Wyróżnieniem dla zasłużonej dla Polonii absolwentki NEIU (Alumni in Education Award) uhonorowano Grażynę Zmysłowski, magistra edukacji specjalnej ze specjalizacją w niedorozwoju umysłowym. Mgr Zmysłowski jest znana przede wszystkim jako organizator jednego z największych na kontynencie amerykańskim konkursów matematycznych "Kangur USA". Jest również zaangażowana w działalność Klubu Polskiego w liceum im. Tafta w Chicago.

Tytuł Pedagoga Roku (Educator of the Year) otrzymała Christin Kajkowski-Merrick, która jest magistrem romanistyki, nauczycielem francuskiego i hiszpańskiego w liceum, wieloletnią działaczką Związku Harcerstwa Polskiego w Chicago, a także mentorką młodzieży oraz nauczycieli rozpoczynających pracę w swoim zawodzie.

Warto nadmienić, że NEIU jest uczelnią stanową i współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, głównie z Instytutem Stosunków Międzynarodowych, ze Szkołą Główną Handlową, Politechniką Częstochowską oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. Rada Nauczycieli Polonijnych została założona w roku 1930 i jest najstarszą edukacyjną organizacją charytatywną w stanie Illinois.

              BO

Zdjęcia:


foto
1. Uroczyste obchody Miesiąca Dziedzictwa Polskiego na chicagowskiej uczelni. Dr med. Bronisław Orawiec odbiera wyróżnienie "Community Service Award" z rąk prezes RNP prof. Lidii Filus. Student Union, Alumni Hall. Northeastern Illinois University. Chicago, 6 listopada 2015 r.

foto
2. Podczas uroczystości przemawia dr Bronisław Orawiec. NEIU, Chicago. 6 listopada 2015 r.

foto
3. Zdjęcie pamiątkowe laureatów stypendiów i wyróżnień z władzami uczelni oraz członkami zarządu RNP.

foto
4. W czasie uroczystości. Prof. Lidia Felus dziękuje dr. Bronisławowi Orawcowi za donację na rzecz Stypendium Edukacji.
Z prawej Grażyna Zmysłowski.

foto
5. "Urodzinowy" tort kroją Bronisław Orawiec i Sara Rewieńska w towarzystwie,
od lewej: Grażyny Zmysłowski i Christiny Kajkowski-Merrick oraz od prawej: Angeliny Pedros, Veroniki Skital i Marka McKernina.

foto
6. Od lewej: Michalina Maliszewska, wicekonsul Adam Bożko, dr Bronisław Orawiec ze statuetką, prof. Lidia Filus, dr Grażyna Orawiec.

foto
7. Od lewej: prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego i Muzeum Polskiego w Ameryce Józef Drobot, prezes RNP prof. Lidia Filus, honorowy prezes ZLP, lekarz ZPPA dr med. Bronislaw Orawiec.

foto
8. Dr n. med. Bronislaw Orawiec w towarzystwie przedstawicielek Kościoła, sióstr z Resurrection Medical Center.
Z lewej: była CEO RMC sister Donna Marie Wołowicki.

foto
9. Pamiątkowa fotografia dr. Bronisława Orawca z żoną dr. Grażyną.
Northeastern Illinois University. Chicago, 6 listopada 2015 r.

foto
10. Statuetka "Community Service Award".

foto
Zaproszenie także w pliku PDF.

Fot R. Otap, B. Orawiec

 
Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com