informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

foto

IX Kongres Polonii Medycznej, II Swiatowy Zjazd Lekarzy Polskich
Warszawa, 2-4 czerwca 2016
Sesja: Pozazawodowe pasje lekarzy.
Pasje życiowe dr. Bronisława Orawca

Dodatkowe Materiały:

1. Prezentacja w PDF

„Wśród wielu nauk wybrałem ciebie, bo dla mnie znaczysz najwięcej
O, Medycyno, szlachetna pani, myśli me wzięłaś i serce...” Ten cytat z Pieśni Lekarzy (Floreat Res Medica) autorstwa prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego trafnie oddaje moją sytuację życiową. Należę do grona szczęśliwców, dla których zawód jest pasją życiową. Medycyna, a ściślej kardiologia, jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu, jej poświęcam najwięcej czasu i to ona daje mi najwięcej satysfakcji.

            Tym nie mniej, jak poszechnie wiadomo, zawód lekarza zalicza się do najbardziej stresujących, a tym samym zagrożonych wypaleniem zawodowym. Pozazawodowe pasje pozwalają nie tylko lepiej funkcjonować w pracy i w rodzinie, ale pełniej i dłużej żyć.
            Moje życie ubogacają trzy pasje: sport, a szczególnie dyscypliny: narciarstwo alpejskie oraz tenis ziemny; działalność filantropijna na rzecz Polonii w Chicago oraz działalność społeczno-kulturalna na rzecz górali i góralszczyzny.

„Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze” – to słowa Jana Pawła II. Wybitny polski lekarz XVI wieku – Wojciech Oczko twierdził, że „ruch jest najlepszym lekiem i żaden lek, nie zastąpi ruchu”. Jeżdżę na nartach od najmłodszych lat – w rozwijaniu tego zainteresowania na pewno pomogło dorastanie w otoczeniu Tatr. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych odkryłem też piękno tenisa ziemnego i szybko stałem się jego entuzjastą. Moje pasje dają mi jeszcze więcej satysfakcji, gdy mogę się nimi dzielić z innymi. Idea założenia lekarskiego klubu sportowego pojawiła się u mnie w roku 1992, po przyjeździe do Chicago, gdzie rozpocząłem pracę jako lekarz kardiolog. Zauważyłem, że wśród lekarzy pracujących w Chicago jest wielu zagorzałych sportowców, uprawiających różne dyscypliny sportu jeszcze w Polsce i kontynuujących te pasje w nowej ojczyźnie. Utworzenie Klubu zapoczątkowało zdrową rywalizację sportową wsród lekarzy i ich rodzin, dając im nie tylko okazję do uczestnictwa w dobrze zorganizowanych zawodach w przyjaznym gronie, ale też mobilizując brać lekarską do jeszcze większej, służącej zdrowiu aktywnosci sportowej. Za wielki sukces uważam zorganizowanie 95 imprez sportowych, co jest niewątpliwie ewenementem w historii sportu lekarskiego nie tylko w USA, ale chyba na całym świecie. Poza organizacją imprez sportowych osobiście uczestniczę również w wielu zawodach tenisowych i narciarskich. Zdobyłem do tej pory ponad 350 medali oraz trofeów sportowych po obu stronach oceanu, w tym 24 tytuły Najlepszego Sportowca Roku wśród Lekarzy Polonijnych (narty-tenis). W roku 1998 powstała Fundacja Sportowa Orawca przy Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago, której celem jest zbieranie potrzebnych środków finansowych na imprezy sportowe.

Kolejną moją pasją jest działalność społeczna w formie bezpłatnej pomocy medycznej społeczności polonijnej w metropolii chicagowskiej. Od przeszło 20 lat organizuję doroczne darmowe szczepienia dla Podhalan i Polonii oraz badania na ważne czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym badania ciśnienia tętniczego krwi, wskaźnik otyłości, poziomu cukru, cholesterolu, frakcji lipidowych, a także darmowe konsultacje kardiologiczne. W tym celu zostały założone dwie niedochodowe fundacje  kardiologiczne Orawca, których celem jest gromadzenie środków na przeprowadzanie tych akcji: Fundusz Kardiologiczny dr. B. Orawca przy ZLP (2006, Orawiec Cardiac Fund) oraz Fundacja Kardiologiczno-Medyczna im. Dr. B. Orawca (2013, Cardiac Medical Foundation). Ze szczepień oraz badań skorzystało do tej pory kilka tysięcy osób.

Ponieważ wywodzę się z Podhala, kolejną pasją jest góralszczyzna, której poświęcam wiele czasu, energii oraz środków finansowych. Od roku 1991 organizuję „Góralskie Posiady Doktora Orawca”. Do tej pory odbyło się 23 imprez, w tym 14 w Polsce – u podnóża Tatr – oraz 9 w Chicago. Jest to piękna i pożyteczna impreza, ubogacająca folklor górali podhalańskich, a także upowszechniająca kulturę i tradycje Podhala w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. W 2008 roku założyłem Korporację „Góralskie Posiady Doktora Orawca” Foundation, NFP, która ma statut fundacji niedochodowej (not for profit). Od 1994 roku pełnię zaszczytną funkcję lekarza naczelnego Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA), wiceprezesa Koła Poronin im. Z. Gracy, członka Komitetu Edukacji przy ZPPA oraz lekarza Klubu „Tatry”.

Jednym z wymiernych efektów zaanagżowania w moje pasje i ich zapisem jest publikacja książek o tematyce sportowej, podhalańskiej, popularnonaukowej oraz społecznej. Do tej pory wydałem 8 książek: Góralskie posiady doktora Orawca, tom I (2000), X lat Klubu Sportowego „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago (2001), Góralskie posiady doktora Orawca, tom II (2004), Sześćdziesięciolecie Związku Lekarzy Polskich w Chicago (2006), XV-lecie Klubu Sportowego „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago (2006), Związek Lekarzy Polskich w Chicago w latach 2005-2009 (2010), Góralskie posiady doktora Orawca, tom III (2010), XX-lecie Klubu Sportowego „Bronek” Związku Lekarzy Polskich w Chicago (2012).

Na końcu tego krótkiego streszczenia podkreślę, że warto jest mieć swoje pasje ponieważ życie osób z pasją jest ciekawsze, bogatsze oraz z korzyścią dla innych. Życzę wszystkim Państwu odkrycia swoich pasji, gdyż dają one wiele energii i radości, przyczyniają się do poszerzania wiedzy w danej dziedzinie i doskonalenia umiejętności oraz motywują do pozytywnego działania.

Więcej informacji o pasjach oraz o sportowej, zawodowej i społecznej działalności dr. B. Orawca można znaleźć na stronie internetowej: www.drorawiec.org.

Zdjęcia:


foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

 

 
Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com