informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Jubileusz 70-lecia Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

W dniach 16 i 17 września 2016 roku miały miejsce uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy założenia Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago.

ZLP, jedna z najstarszych organizacji polonijnych, został założony w 1946 roku jako nieformalne stowarzyszenie Polish Medical Alliance, zrzeszające uchodźców przybywających do USA po II wojnie światowej. Jego celem nadrzędnym była wzajemna pomoc i wspólne rozwiązywanie problemów stojących przed polskimi lekarzami w ich nowej ojczyźnie oraz wzmocnienie pozycji lekarzy-imigrantów w profesjonalnym amerykańskim środowisku. W roku 1951 Związek uzyskał rejestrację prawną.

Obecnie ZLP nie tylko jest uważany za lidera miejscowych ugrupowań zawodowych, ale również uznawany za jedno z najważniejszych tego typu stowarzyszeń poza granicami Polski. Skupia ponad 400 lekarzy medycyny, stomatologii i weterynarii polskiego pochodzenia, którzy praktykują w Stanach Zjednoczonych. Związek od początku angażuje się w działania na rzecz Polski i Polonii. Odgrywa kluczową rolę w ruchu polskiej emigracji medycznej świata. Jest członkiem tak znaczących organizacji jak: Chicago Medical Society, Kongres Polonii Amerykańskiej czy Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM).

Jubileuszowa Gala z okazji 70-lecia ZLP odbyła się 16 września w University Club of Chicago. Uczestniczyło w niej wielu dostojnych gości z Polski, m.in. Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, były Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) prof. Jerzy Woy-Wjciechowski, prezesi Okręgowych Izb Lekarskich (OIL) w Katowicach i Opolu dr Jacek Kozakiewicz i dr Jerzy Jakubiszyn, a także goście ze Szwecji, Francji i Niemiec. Obecni byli także Honorowi Członkowie ZLP z siedmiu amerykańskich stanów oraz Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas Gali powiedział: „Chciałbym bardzo, aby lekarze, którzy w Stanach Zjednoczonych odnoszą sukcesy, dzielili się nimi w Polsce, ale mogę też powiedzieć, że lekarze, którzy odnoszą swój sukces w Polsce, mogą się dzielić swoimi sukcesami, wiedzą i doświadczeniem właśnie z lekarzami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś przyjeżdżaliśmy do USA uczyć się, bo tu nauka rozwija się – a medycyna w sposób szczególny –ale w Polsce też mamy wielkie osiągnięcia i razem dzielimy się, wymieniając się doświadczeniami, wiedzą i tym co osiągnęliśmy”.

Uroczystość była okazją do nadania Odznak Honorowych „Bene Merito” przyznawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wręczone przez konsula Janickiego odznaczenia, przyznane na jego wniosek, otrzymali wszyscy byli prezesi Związku Lekarzy Polskich w Chicago: dr Barbara Roniker, dr Józef Mazurek, dr Bronisław Orawiec, dr Marek Gawrysz i dr Anna Szpindor.

W drugim dniu obchodów Jubileuszu ZLP w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie w Konsulacie RP w Chicago, na które zostali zaproszeni zagraniczni goście, honorowi członkowie Związku oraz inne osobistości. Spotkanie było także okazją do wręczenia Dyplomów Honorowych od Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech za „wybitne zasługi dla niemieckiej i światowej Polonii Medycznej” kilku współpracującym z PTM działaczom z Chicago. Dyplomy zostały wręczone przez wieloletniego członka PTM dr. Michała Rumelda. Wieczorem natomiast uczestnicy jubileuszu mogli podziwiać piękne widoki miasta ze statku „Spirit Cruises”. Z okazji
jubileuszu miały także miejsce prywatnie zorganizowane spotkania towarzystkie.

Zdjęcia:


foto
1. Jubileusz 70-lecia Związku Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago. Od lewej: Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, prezes ZLP dr Kornelia Król, Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki. Gala w University Club of Chicago. 16 września 2016 r.

foto
2. Fotografia pamiątkowa podczas Gali 70-lecia ZLP. Od lewej: były Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala, były prezes FPOM prof. Marek Rudnicki, Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, Honorowy Prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wjciechowski, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki. University Club of Chicago. 16 września 2016 r.

foto
3. Dr Grażyna i dr Bronisław Orawcowie w towarzystwie prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego.

foto
4. Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki prezentuje Dyplom „Bene Merito” dla Honorowego Prezesa ZLP dr. n. med. Bronisława Orawca (z prawej).

foto
5. Konsul Piotr Janicki dekoruje Odznaką Honorową  „Bene Merito” dr. Bronisława Orawca. University Club of Chicago. 16 września 2016 r.

foto
6. Po otrzymaniu medalu z żoną Grażyną.

foto
7. Zdjęcie pamiątkowe w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Od lewej: Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki. Chicago, 17 września 2016 r.

foto
8. Od lewej: Konsul Piotr Janicki, prezes ZLP dr Kornelia Król, Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski. Od prawej:  Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, prof. Stella Nowicki, dr Jadwiga Król.

foto
9. Marszałek Senatu RP dr Stanisław Karczewski, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec. Konsulat Generalny RP w Chicago, 17 września 2016 r.

foto
10. Fotografia pamiątkowa byłych prezesów ZLP. Od lewej: dr Marek Gawrysz, dr Bronisław Orawiec, dr Barbara Roniker, dr Anna Szpindor, dr Józef Mazurek, dr Kornelia Król (obecny prezes). Konsulat Generalny RP w Chicago. 17 września 2016 r.

foto
11. Od lewej: były prezes FPOM prof. Marek Rudnicki,  prezes OIL w Opolu dr Jerzy Jakubiszyn, prezes OIL w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz, Honorowy Prezes ZLP dr Bronisław Orawiec.

foto
12. Od lewej: prezes OIL w Opolu dr Jerzy Jakubiszyn,  dr Bronisław Orawiec z Odznaką Honorową „Bene Merito”, prezes OIL w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz. Konsulat Generalny RP. Chicago, 17 września 2016 r.

foto
13. Od lewej: dr Michał Rumeld (Niemcy), dr Grażyna Orawiec (Chicago), dr Teresa Rumeld (Niemcy), dr Bronisław Orawiec – po otrzymaniu Dyplomu Honorowego od PTM w Niemczech.

foto
14. B. Orawiec w towarzystwie pań.

foto
15. Przed rejsem. Od lewej: J. Jakubiszyn, K. Król, J. Rudnicka. Od prawej: J. Woy-Wojciechowski, B. Orawiec, W. Łysiński, A. Kordylewska, J. Kozakiewicz.

foto
16. Wejście na statek „Spirit Cruises”. Od lewej: J. Kozakiewicz, J. Jakubiszyn, B. Orawiec.

foto
17. Były Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala oraz były prof. wiz. SUM Bronisław Orawiec na tle panoramy śródmieścia Chicago. Statek „Spirit Cruises”, 17 września 2016 r.

foto
18. Uroczysta msza św. w Bazylice św. Jacka w Chicago z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 18 września 2016 r.

foto
19. Przedstawiciele Zarządu Główngo Związku Podhalam w Północnej Ameryce (ZPPA) na uroczystej mszy św. w Bazylice św. Jacka w Chicago. Od lewej: lekarz naczelny ZPPA dr med. Bronisław Orawiec-Wyśni, wiceprezes Zofia Ustupska-Bobak, sekretarz generalny Helena Studencka,  prezes Józef Cikowski. 18 września 2016 r.

foto
20. Po mszy św. Od lewej: Helena Studencka, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Tomasz Lasak, Józef Cikowski, Zofia Ustupska-Bobak, prezes OIL w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz. Bazylika św. Jacka w Chicago. 18 września 2016 r.

foto
21. Spotkanie w domu Orawców. Od lewej: dr Jacek Kozakiewicz, dr Grażyna Orawiec, dr Joanna Rudnicka, dr Barbara Opala, prof. Grzegorz Opala, dr Bronisław Orawiec, prof. Jerzy Woy-Wjciechowski, prof. Marek Rudnicki. Northbrook, IL., 18 września 2016 r

foto
22. Od lewej: J. Kozakiewicz, G. Orawiec, J. Rudnicka, B. Opala, G. Opala, B. Orawiec, J. Woy-Wjciechowski, M. Rudnicki. Dom Orawców w Northbrook. 18 września 2016 r.

foto
23. Dyplom Honorowy Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech dla dr med. Bronisława Orawca za wybitne zasługi dla niemieckiej i światowej Polonii Medycznej.

foto
24. Dyplom i Odznaka Honorowa „Bene Merito” nadana Bronisławowi Orawcowi przez Ministra Spraw Zagranicznych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

foto
25. Awers Medalu „Bene Merito”.

foto
26. „Bene Merito”. Rewers medalu.

Foto: W. Łysiński, B. Orawiec

 
Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com