informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Związku Podhalan Oddział Poronin.

Poronin, 7 listopada 2021 r.

W niedzielę 7 listopada 2021 r., w Gminnym Ośrodku Kultury (GOK) w Poroninie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Związku Podhalan (ZP) Oddział Poronin. W zebraniu uczestniczyli członkowie miejscowego Oddziału oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Koła nr 45 Poronin im. Zofii Gracy Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA): Zofia Ustupska-Bobak - prezes Koła oraz dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, wieloletni wiceprezes Koła. Obecni byli także: ks. prob. Stanisław Parzygnat, prezes ZP w Polsce Julian Kowalczyk z synem Kamilem Kowalczykiem (fotograf) oraz były prezes ZP Andrzej Skupień.

Zebranie rozpoczęto od wręczenia wyróżnień i odznaczeń, w tym tytułów „Zasłużony dla Związku Podhalan Oddział Poronin”. Po wysłuchaniu sprawozdań: prezesa Bronisława Chowańca-Lejczyka, skarbnika, przedstawicieli Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz kierownika Zespołu „Regle” Marii Dawidek, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie dokonano wyboru nowych władz. Na drugą kadencję na prezesa Oddziału wybrano ponownie Bronisława Chowańca-Lejczyka. Przwodniczącym zebrania był Honorowy Przezes ZP Oddz. Poronin Robert Chowaniec, który jest także członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZP, a sekretarzem - zastępca wójta Gminy Poronin Maciej Dziubas.

Dr Bronisław Orawiec-Wyśni w swoim wystąpieniu m.in. powiedział: Wielebny księże proboszczu, Panie przewodniczący, Panowie prezesi, Drodzy Poronianie, Dziękuję serdecznie za wyróżnienie w postaci tytułu „Zasłużony dla Związku Podhalan Oddział Poronin”. Nadanie tego prestiżowego wyróżnienia jest dla mnie wielkim zaszczytem i satytysfakcją. Przyjmuję to z wielką radością. Gratuluję Państwu dotychczasowej chwalebnej, bogatej i pięknej działalności na rzecz promowania i krzewienia kultury, sztuki i tradycji góralskich – tradycji naszych ojców, a przez to pielęgnowania naszego bogactwa narodowego. Składam życzenia dalszych sukcesów w propagowaniu polskiej kultury na Podhalu i na całym świecie. Życzę dużo zdrowia, energii i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Pragnę poinformować Państwa, że dla upamiętnienia wielkich rocznic, w tym: 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 100-lecia powstania Związku Podhalan w Polsce oraz 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, ufundowałem tablicę pamiątkową wykonaną w Chicago z brązu, osadzoną na płycie granitowej i zamontowaną w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Poroninie 26 grudnia 2020 r. Dziękuję ks. prob. Stanisławowi Parzygnatowi, prezesowi Bronisławowi Chowańcowi-Lejczykowi oraz Honorowemu Prezesowi Oddziału Robertowi Chowańcowi za miłą i i owocną współpracę podczas procesu tworzenia tablicy. W tym samym czasie została dokonana także renowacja dwóch istniejących tablic, ufundowanych przeze mnie w roku 2004, w tym złocenie liter i Herbu Papieskiego Jana Pawła II. Z okazji tych ważnych jubileuszy, wydałem również V tom Góralskich Posiadów dr. Orawca, Literatura na posiadach – antologia. Termin antologia wywodzi się ze starożytnej Grecji i znaczy dosłownie „zbiór kwiatów”. Niniejsza antologia to zbiór wierszy, opowiadań, gawęd, pieśni i przyśpiewek związanych z Góralskimi Posiadami dr. B. Orawca. Znalazło się w niej 186 utworów, 58 autorów. Pozwólcie Państwo, że wręczę wydaną w tym roku publikację następującym osobom: prezesowi ZP Julianowi Kowalczykowi, prezesowi Bronisławowi Chowańcowi-Lejczykowi oraz Hnonorowemu Prezesowi Oddziału Poronin ZP Robertowi Chowańcowi.
Dziękuję za uwagę.

B. Orawiec wręczył także medal „Góralskich Posiadów dr. Orawca” prezesowi Bronisławowi Chowańcowi-Lejczykowi oraz pamiątkowy medal XXIV Światowych Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się w marcu 2021 r. w Dawos w Alpach szwajcarskich, swojemu trenerowi z lat młodzieńczych w Klubie LKS „Poroniec” Janowi Galicy-Zuscorzowi.

Po zebraniu, Zofia Ustupska-Bobak oraz dr Bronisław Orawiec-Wyśni udzielili wywiadu prezesowi ZP Julianowi Kowalczykowi na temat współpracy pomiędzy Kołem nr 45 Poronin w Chicago a Oddziałem Poronin ZP w Polsce.

Zdjęcia:

foto
1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Podhalan (ZP) Oddział Poronin. Od lewej: dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA), Robert Chowaniec – przewodniczący zebrania, Honorowy Prezes ZP Oddz. Poronin, Julian Kowalczyk – prezes ZP w Polsce, Bronisław Chowaniec-Lejczyk – prezes ZP Oddz. Poronin, Maciej Dziubas – sekretarz zebrania, zastępca wójta Gminy Poronin. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. 7 listopada 2021 r.

foto
2. W czasie zebrania. Od lewej: Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Bronisław Orawiec-Wyśni, Robert Chowaniec, Julian Kowalczyk, Zofia Ustupska-Bobak.

foto
3. Grupa osób odznaczonych tytułami „Zasłużony dla Związku Podhalan Oddział Poronin” w towarzystwie władz ZP. Od lewej: Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Julian Kowalczyk, Zofia Ustupska-Bobak – prezes Koła nr 45 Poronin ZPPA, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, wieloletni wiceprezes Koła nr 45 Poronin, Alek Marduła, Krzysztof Gocał, Robert Chowaniec.

foto
4. Bronisław Orawiec-Wyśni wręcza medal „Góralskich Posiadów dr. Orawca” prezesowi Bronisławowi Chowańcowi-Lejczykowi.

foto
5. Pamiątkowy medal XXIV Światowych Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, które odbyły się w Dawos w Alpach szwajcarskich (marzec 2021) wręcza organizator oraz założyciel i prezes Klubu Sportowego „Bronek” B. Orawiec, swojemu byłemu trenerowi Janowi Galicy-Zuscorzowi. Z lewej Bronisław Chowaniec-Lejczyk, z prawej Robert Chowaniec.

foto
6. Pamiątkowe zdjęcie grupy uczestników zebrania po wyborach nowych władz ZP Oddział Poronin.

foto
7. Fotografia pamiątkowa. Od lewej: Bronisław Chowaniec-Lejczyk – wybrany ponownie na prezesa ZP Oddz. Poronin, Andrzej Skupień – były prezes ZP, Julian Kowalczyk – obecny prezes ZP, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, Honorowy Prezes ZLP w Chicago. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie. 7 listopada 2021 r.

foto
8. Przed GOK-iem. Od lewej: Robert Chowaniec, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Krzysztof Gocał.

foto
9. Malowniczy, spektakularny zachód słońca w Poroninie. Od lewej: Robert Chowaniec, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Julian Kowalczyk, Bronisław Orawiec-Wyśni.

foto
10. Harnaś Bronisław Orawiec-Wyśni na tle panoramy Tatr z Giewontem i przepięknym kolorowym zachodem słońca w Poroninie. 7 listopada 2021 r.

foto
11. Tytuł „Zasłużony dla Związku Podhalan Oddział Poronin” dla dra Bronisława Orawca-Wyśniego. Poronin. 7 listopada 2021 r.


Foto: K. Kowalczyk, B. Orawiec

Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA