informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska


Jubileusz 35-lecia Koła Nr 45 Poronin ZPPA

W sobotę 29 października 2022 r. w Domu Podhalan w Chicago odbył się uroczysty bankiet z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy, działającego przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA).

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele Św. Faustyny Kowalskiej w Chicago. Jubileuszowej Mszy Św. Dziękczynnej przewodniczył kapelan Koła ks. dziekan Robert Łojek w asyście kapelana ZPPA o. Bartłomieja Stanowskiego, proboszcza Parafii Św. Faustyny Kowalskiej ks. kanonika Tadeusza Dzieszko oraz ks. Grzegorza Jelenia z Ukrainy. We Mszy św. wzięło udział 28 pocztów sztandarowych bratnich kół działających przy ZPPA. Liturgia ubogacona została wspaniałymi pieśniami i góralską muzyką. Członkowie i sympatycy koła stawili się licznie na uroczystościach jubileuszowych w pięknych podhalańskich strojach. Przybyli przedstawiciele Zarządu Głównego ZPPA z prezesem Stanisławem Sarną oraz Sekretarzem Generalnym ZPPA Krzysztofem Żółtkiem na czele.

Wzniosłą homilię wygłosił kapelan ZPPA o. Bartłomiej Stanowski. Do Mszy św. z Ewangelii czytali dr Bronisław Orawiec-Wyśni oraz Tomasz Lassak. Pieśni religijne śpiewała Halina Macura. Przygrywał zespół góralski Adama Trzebuni, Jr. Głos zabrali ks. Robert Łojek, ks. Tadeusz Dzieszko, prezes ZPPA Stanisław Sarna oraz prezes Koła Zofia Ustupska-Bobak, która podziękowała za udział we Mszy św. oraz zaprosiła wszystkich na uroczysty jubileuszowy bankiet do Domu Podhalan. Po Mszy św. zostało zrobione kilka pamiątkowych zdjęć z zarządem oraz członkami koła.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy jubileuszu udali się do Domu Podhalan na bankiet, gdzie czekała na gości duża sala o góralskim wystroju. Członkowie zarządu koła przygotowali wspaniały poczęstunek z wyśmienitymi smakołykami, ciastami, sałatami, serami oraz swoiskimi kiełbasami. Uczestnicy bankietu witani byli przez gospodarzy lampką szampana. Przy muzyce góralskiej, w asyście członków zarządu oraz gości wprowadzono na salę bankietową sztandar Koła Poronin. Uroczysty bankiet otworzyli, a następnie prowadzili z wielką swadą prezes koła Zofia Ustupska-Bobak oraz Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, wiceprezes koła dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Hymny amerykański i polski odśpiewały królowa ZPPA Nicole Tatar oraz kandydatka na Królową Anna Zubek-Para. W części oficjalnej bankietu, prowadzący przywitali specjalnych gości, m.in. ks. Roberta Łojka, ks. Tadeusza Dzieszko, konsul RP ds. polonijnych Agatę Grochowską, sekretarza generalnego ZPPA Krzysztofa Żółtka, sekretarza protokołowego Józefa Fryźlewicza, Królową ZPPA Nicole Tatar, kandydatkę na Królową Annę Zubek-Parę, Zbójnika ZPPA Jakuba Stopkę, kandydata na Zbójnika Andrzeja Błachuta, byłego prezesa koła, red. radia „Na Góralską Nutę” Wojciecha Dorulę, korespondenta ZPPA Małgorzatę Helegdę z mężem Edwardem, pierwszego prezesa koła Tadeusza Majerczyka z żoną Janiną oraz cały Zarząd Koła nr 45 Poronin im. Zofii Gracy. Z. Bobak przedstawiła historię Koła. B. Orawiec przypomniał, że z Koła Poronin wywodzą się dwie Królowe ZPPA, tj. Bernadeta Macura oraz jej siostra – Kinga Macura, które zostały nagrodzone wielkimi brawami.

Następnie zostali serdecznie przywitani kolejni goście, a także prezesi oraz członkowie kół ZPPA, których poczty sztandarowe były obecne na Mszy św. (alfabetycznie): Babia Góra, Bańska Niżna, Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Ciche Duże, Ciche Dolne, Czarny Dunajec, Czerwienne, Dzianisz, Gliczarów, Gronków, Groń-Leśnica, Harklowa, Kluszkowce, Kościelisko, Ludźmierz, Maruszyna, Nowe Bystre, Nowy Targ, Odrowąż, Ostrowsko, Pieniążkowice, Poronin, Ratułów, Sabały, Stare Bystre, Szaflary, Witów, Wydział Podhalanek, Zaskale i Ząb.

Po przywitaniu gości, Zofia Ustupska-Bobak wymieniła instytucje i organizacje od których napłynęły listy gratulacyjne z okazji jubileuszu Koła, a Halina Macura przeczytała wybrane cytaty z listów m.in. od Wójta Gminy Poronin Anity Żegleń, prezesa ZP Oddział Poronin Bronisława Chowańca-Lejczyka oraz od prezesa ZP Oddział Suche Stanisława Staszela. B. Orawiec odczytał natomiast życzenia dla Koła od znanego poety z Poronina Franciszka Łojasa-Kośli.

W czasie bankietu głos zabrali: konsul RP ds. polonijnych Agata Grochowska oraz sekretarz generalny ZPPA Krzysztof Żółtek. Zofia Ustupska-Bobak wręczyła im pamiętniki wydane z okazji 30-lecia Koła, natomiast dr Bronisław Orawiec-Wyśni – kwiaty oraz książki swojego autorstwa pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom IV i V. Jubileusz stał się okazją do wręczenia plakietek, wyróżnień oraz nadania tytułów Honorowy Członek Koła Poronin ZPPA dla zasłużonych działaczy i członków Koła. Honorowymi członkami Koła nr 45 Poronin im. Zofii Gracy przy ZPPA zostali (alfabetycznie): Stanisława Capiak, Stanisław Dudzic, Maria Łazarczyk, Maria Marusasz, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Jan Polak oraz Anna Skupień, natomiast plakietki Zasłużony dla Koła otrzymali: kapelan Koła ks. Robert Łojek oraz Zofia Bobak. Wyróżnienia wręczali Zofia Ustupska-Bobak, Halina Haza-Stasik oraz dr Bronisław Orawiec-Wyśni.

Prowadzący bankiet Zofia Bobak oraz Bronisław Orawiec gorąco podziękowali księżom, pocztom sztandarowym, przedstawicielom kół, gościom za liczny udział w bankiecie oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania jubileuszu. B. Orawiec wręczył bukiety kwiatów paniom, które poświęciły szczególnie dużo czasu w przygotowaniu bankietu, a były to: Zofia Bobak, Halina Macura, Anna Skupień oraz Zofia Haza z córką Haliną Hazą-Stasik. Podziękowania zostały przekazane także Tomaszowi Lassakowi oraz Tadeuszowi Dzierżędze i Bolesławowi Szałankiewiczowi, którzy bardzo sprawnie obsługiwali bar.

W programie artystycznym wystąpił zespół góralski „Holni” działający przy ZPPA pod kierownictwem Grzegorza Sarny oraz instruktorki Katarzyny Marusarz-Łowicz. Prawdziwy popis pięknego tańca góralskiego dali Królowa i Zbójnik ZPPA Nicole Tatar i Jakub Stopka. Wspaniała zabawa z zespołem „Mancorz-Zubek Band” trwała do późnych godzin nocnych.

Jubileuszowy bankiet 35-lecia Koła Poronin, w którym wzięło udział ponad 160 osób, należy uznać za bardzo udany. Dziękujemy Państwu Małgorzacie i Edwardowi Helegdom za piękne zdjęcia oraz nagranie video z imprezy.

BO

Zdjęcia:

foto
1. Uroczysta Msza Św. Dziękczynna celebrowana przez kapelana Koła Poronin ks. dziekana Roberta Łojka w asyście kapelana ZPPA o. Bartłomieja Stanowskiego, proboszcza Parafii Św. Faustyny Kowalskiej ks. kanonika Tadeusza Dzieszko oraz ks. Grzegorza Jelenia z Ukrainy. Kościół Św. Faustyny Kowalskiej. Chicago, 29 października 2022 r.

foto
2. Podczas mszy św. w kościele Św. Faustyny Kowalskiej. Od lewej: sekretarz generalny ZPPA Krzysztof Żółtek, członek Zarządu Koła Anna Skupień, Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, wiceprezes Koła Poronin dr med. Bronisław Orawiec-Wyśni, prezes Koła Poronin Zofia Ustupska-Bobak, prezes ZPPA Stanisław Sarna.

foto
3. Ewangelię czyta dr Bronisław Orawiec-Wyśni.

foto
4. Pamiątkowe zdjęcie pocztów sztandarowych oraz uczestników mszy św. w kościele Św. Faustyny Kowalskiej.
Chicago, 29 października 2022 r.

foto
5. Zarząd Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy po mszy św. Od lewej: Jan Polak, Tomasz Lassak, Halina Haza-Stasik, Halina Macura, Zofia Bobak, dr Bronisław Orawiec-Wyśni, Anna Skupień, Zofia Haza, Halina Gąsienica, Wojciech Dorula w towarzystwie proboszcza ks. Tadeusza Dzieszko, kapelana Koła ks. Roberta Łojka, ks. Grzegorza Jelenia z Ukrainy oraz kapelana ZPPA o. Bartłomieja Stanowskiego. Z tyłu chorąży Koła Władysław Haza.

foto
6. Ze sztandarem Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy. Od lewej: prezes Koła Zofia Ustupska-Bobak, chorąży Władysław Haza, Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, wiceprezes Koła dr n.med. Bronisław Orawiec-Wyśni.

foto
7. Od lewej: Zofia Ustupska-Bobak, Bronisław Orawiec-Wyśni, Halina Macura.

foto
8. Bronisław Orawiec-Wyśni prezentuje napis: „35-lecie Koła Nr 45 Poronin” przed rozpoczęciem bankietu. Dom Podhalan.
Chicago, 29 października 2022 r.

foto
9. Królowa ZPPA Nicole Tatar oraz Harnaś Bronisław Orawiec-Wyśni.

foto
10. Fotografia pamiątkowa. Od lewej: Zbójnik ZPPA Jakub Stopka, Królowa ZPPA Nicole Tatar, Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA Harnaś Bronisław Orawiec-Wyśni, kandydatka na Królową Anna Zubek-Para, kandydat na Zbójnika Andrzej Błachut. Dom Podhalan.
Chicago, 29 października 2022 r.

foto
11. Wprowadzenie sztandaru Koła Poronin na salę bankietową w Domu Podhalan. Od lewej: Zofia, Władysław i Halina Hazowie, Krzysztof Żółtek, Agata Grochowska (konsul), Zofia Bobak, Bronisław Orawiec-Wyśni, Tomasz Lassak, Anna Skupień, Halina Macura, Jakub Stopka, Małgorzata Marusarz, Tadeusz Majerczyk.

foto
12. Piękny śpiew członków Koła Poronin przy góralskiej muzyce.

foto
13.Jubileuszowy Bankiet 35-lecia Koła Nr 45 Poronin im. Zofii Gracy ZPPA. Przy mównicy dr Bronisław Orawiec-Wyśni zapowiada rozpoczęcie części oficjalnej uroczystości. Dom Podhalan, Chicago, 29 października 2022 r.

foto
14. Prowadzący Jubileuszowy Bankiet Zofia Ustupska-Bobak i dr Bronisław Orawiec-Wyśni witają gości.

foto
15. Konsul RP w Chicago Agata Grochowska (w środku) z bukietem kwiatów wręczonych przez B. Orawca, otrzymuje od Zofii Bobak pamiętnik 30-lecia Koła Poronin. Z prawej dr Bronisław Orawiec-Wyśni z oryginalną podhalańską torbą reklamową Fundacji Góralskich Posiadów Doktora Orawca oraz publikacjami swojego autorstwa jako upominki dla Pani Konsul.

foto
16. Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA Harnaś Bronisław Orawiec-Wyśni przekazuje Sekretarzowi Generalnemu ZPPA Krzysztofowi Żółtkowi książkę pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom V. Literatura na posiadach – antologia.

foto
17. Zdjęcie pamiątkowe po wręczeniu kwiatów przez dr. Bronisława Orawca-Wyśniego paniom, które poświęciły szczególnie dużo czasu w przygotowaniu bankietu. Od lewej: Halina Macura, Zofia Bobak, B. Orawiec, Zofia Haza, Anna Skupień.

foto
18. Kapelan Koła Poronin ks. dziekan Robert Łojek z plakietką Zasłużony dla Koła Poronin w towarzystwie Zofii Bobak
oraz Bronisława Orawca.

foto
19. Dr Bronisław Orawiec-Wyśni wraz z Zofią Ustupską-Bobak zapowiada uroczyste nadanie tytułów Honorowy Członek Koła Poronin ZPPA dla zasłużonych działaczy Koła. Bankiet Jubileuszowy 35-lecia Koła Poronin. Dom Podhalan, Chicago, 29 października 2022 r.

foto
20. Zofia Ustupska-Bobak (Zasłużona dla Koła Poronin) i dr Bronisław Orawiec-Wyśni (Honorowe członkostwo
Koła Poronin ZPPA) z okolicznościowymi plakietkami.

foto
21. Podczas bankietu. Od lewej: dr Grażyna Orawiec, Elżbieta i Stanisław Bafiowie. Stoją Zofia Bobak i dr Bronisław Orawiec.

foto
22. Zdjęcie pamiątkowe grupy uczestników bankietu.

foto
23. Część artystyczna. Występ zespołu góralskiego „Holni” przy ZPPA. Popis tańca solowego Zbójnika Roku Jakuba
Stopki z Królową ZPPA Nicole Tatar.

foto
24. Pamiątkowa fotografia po występie zespołu „Holni” działającego przy ZPPA. Z lewej (w środku grupy muzykantów) instrukorka zespołu Katarzyna Marusarz-Łowicz. Z prawej: kierownik zespołu Grzegorz Sarna oraz Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni.

foto
25. Wspaniała zabawa taneczna z zespołem „Mancorz-Zubek Band”. B. Orawiec w tańcu z instruktorkami i członkiniami zespołu „Holni”.

foto
26. Podczas zabawy. Z lewej Małgorzata Kubańska-Polak, z prawej Katarzyna Marusarz-Łowicz.

foto
27. Grażyna i Bronisław Orawcowie na jubileuszu 35-lecia Koła Nr 45 Poronin.

foto
28. Dr Bronisław Orawiec-Wyśni – trzydziestodwuletni wiceprezs Koła Poronin ZPPA (najdłuższy stażem członek Zarządu Koła) z myślą o kolejnych imprezach organizowanych przez Koło. Dom Podhalan, Chicago, 29 października 2022 r.

foto
29. Honorowe członkostwo Koła Poronin ZPPA nadane dr. Bronisławowi Orawiec przez Koło Nr. 45 Poronin im. Zofii Gracy. Chicago, dnia 29 października 2022 r.

Foto: M. E. Helegda, B. Orawiec

 

Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA