informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

40 lat „Tatry Ski Club”

Dr Bronisław Orawiec Honorowym Lekarzem Klubu Narciarskiego “Tatry”

W dniu 19 października 2013 r. w Domu Podhalan w Chicago odbył się bankiet z okazji 40. rocznicy założenia Klubu Narciarskiego „Tatry’ (Tatry Ski Club). Sala Bankietowa była wypełniona po brzegi – co świadczy o tym, że wieloletnia praca kolejnych zarządów Klubu przynosi efekty nie tylko na narciarskich stokach. Bankiet rozpoczęto odśpiewaniem hymnów Polski i USA przez Karolinę Walkosz Strzelec z zespołu „Siumni” oraz Monikę Landowską z zespołu „Millenium”. Następnie prezes Klubu Piotr Chowaniec przywitał honorowych gości, wśród których była Konsul Generalna RP w Chicago Paulina Kapuścińska oraz konsul Eriusz Rybacki. Związek Podhalan w Północnej Ameryce był reprezentowany przez prezesa Andrzeja Gędłka, kapelana ojca Jacka Palicę, wiceprezesów Karolinę Walkosz Strzelec i Józefa Cikowskiego, Sekretarz Generalną Helenę Studencką, chorążego Józefa Krzystoniaka oraz lekarza ZPPA dr. Bronisława Orawca, który pełni także funcję lekarza Klubu. W bankiecie wzięły też udział 23 reprezentacje bratnich kół ZPPA. Przybyłych gości witała kapela góralska w składzie: Józef Kadłub, Adam Trzebunia Jr., Rysiek Gruszka i Stanisław Kadłub.

Podczas części oficjalnej Konsul Generalna RP Paulina Kapuścińska wspominała początki współpracy z Klubem „Tatry” w roku 2008 w Kolorado i wystąpiła z inicjatywą utworzenia funduszu wspierającego młodych, utalentowanych narciarzy polonijnych. Warto zaznaczyć, że Paulina Kapuścińska wraz z mężem Eriuszem Rybackim są zapalonymi narciarzami. Prezes ZPPA Andrzej Gędłek, honorowy członek Klubu „Tatry”, w swoim przemówieniu wyraził uznanie dla zarządu Klubu za współpracę z ZPPA w organizacji imprez sportowych i zawodów w ramach pikników ZPPA. Założyciel Klubu Andrzej Mach przypomniał o początkach działalności oraz o największych jego sukcesach. Z kolei lekarz klubowy dr Bronisław Orawiec mówił m.in. o współpracy Klubu „Tatry” z lekarskim Klubem Sportowym „Bronek” ZLP w Chicago oraz o historii turniejów tenisa ziemnego Klubu „Tatry”, których jest organizatorem od 20 lat. Dr B.

Orawiec m.in. powiedział: Szanowna Pani Konsul Generalna RP, Panie Prezesie, Drogi Zarządzie Klubu „Tatry”, Szanowni Państwo, Dziękuję serdecznie za przyznanie mi tytułu Lekarza Honorowego Klubu „Tatry”. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, satysfakcja i wielki zaszczyt, z którego jestem bardzo dumny. Jestem związany z Klubem “Tatry” od przyjazdu do Chicago. Z przyjemnoœcią biorę czynny udział w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub. Z dużą satysfakcją obserwuję dynamiczny rozwój Klubu. Niewątpliwym osiągnięciem organizacyjnym i sportowym Klubu jest zdobywanie od szeregu lat I miejsca w Chicago Metropoilitan Ski Council. Duża przewaga w ostatnich sezonach zimowych nad pozostałymi klubami napawa optymizmem na lata przyszłe. Należy podkreœliæ, że w dużej polskiej aglomeracji chicagowskiej, jesteœmy jedynym klubem dającym możliwoœæ rozwijania swoich umiejętnoœci sportowych w narciarstwie. Klub organizuje popularne doroczne Polonijne Mistrzostwa w Narciarstwie, a od 15 lat jest również organizatorem Międzynarodowych Mistrzostw Polonii, odbywających się w Kolorado.

            Ważną dyscypliną sportową Klubu jest tenis ziemny, który również sam w sobie wartoœciowy dla fizycznego rozwoju i zdrowia, przygotowuje organizm do wysiłku związanego ze sportami zimowymi. Tenisem, mi.in. w ramach sportowej działalnoœci Klubu, zajmuję się od wielu lat oraz organizuję i sponsoruję turnieje tenisowe. Staram się również jak najlepiej wywiązaæ z funkcji lekarza Klubu, poprzez udzielanie doraźnych porad lekarskich dla członków Klubu i ich rodzin, prowadzenia szczepień przeciw grypie oraz akcji badań na cholesterol. Uważam to za swój zaszczytny obowiązek.
Sport dostarcza nam godziwej i pożytecznej rozrywki, kształtuje charakter, czyni nas przyjaciółmi. Gratuluję Prezesowi, Zarządowi oraz całemu Klubowi dotychczasowych wspaniałych rezultatów oraz gorąco życzę dalszych sukcesów.
Jeszcze raz dziękuję za przyznanie mi tytułu Honorowego Lekarza Klubu „Tatry”, a wszystkim zebranym życzę dużo zdrowia, wytrwałości i siły oraz dalszych sukcesów. Zapraszam na badania na cholesterol już 4 listopada 2013 r.
Panie Prezesie, proszę przyjąć pamiątkowy medal oraz książkę XX-lecie KS „Bronek” ZLP. Dziekuję

Prezes Klubu „Tatry” Piotr Chowaniec podziękował wszystkim przybyłym oraz wszystkim tym, którzy na przestrzeni ostatnich lat wspomagali Klub w jego inicjatywach i imprezach. Za szczególne zasługi dla Klubu oraz za wieloletnią pomoc przy organizacji imprez klubowych Złotą Odznaką Klubu „Tatry” wyróżnieni zostali: konsul Paulina Kapuścińska, Piotr Chowaniec, Janusz Kotelon, Józef Guzik, Krzysztof, Stanisław, Janina i Joanna Staszel, Szymon Gąsienica, Adam i Anna Trzebunia, Marek i Jolanta Smoter, Tomasz Królikowski, Franciszek i Halina Dziechciowski, Henryk Sobański, Magda Chowaniec, Jacek Pyzowski oraz Adam Górecki. Tytuły Honorowych Prezesów Klubu „Tatry” przyznano Andrzejowi Machowi i Stanisławowi Bachledzie.

Tytuł Honorowego Lekarza Klubu „Tatry” otrzymał dr Bronisław Orawiec.
We wniosku do Zarządu Klubu „Tatry” napisano: W dowód dotychczasowej działalności dr. Bronisława Orawca na rzecz Klubu Narciarskiego „Tatry”, stawiam wniosek o przyznanie tytułu Honorowego Lekarza Klubu Narciarskiego „Tatry”.

Dr Bronisław Orawiec pełni funkcję lekarza Klubu „Tatry” od 1994 roku z której wywiązuje się wzorowo poprzez udzielanie doraŹnych porad lekarskich dla członków Klubu i ich rodzin, prowadzenia szczepień przeciw grypie, a także akcji badań na cholesterol oraz czynników ryzyka chorób serca. Dzięki tego rodzaju akcjom medycznym wiele osób uniknęło groźnych powikłań pogrypowych oraz następstw takich jak: zawał serca, udar mózgu, a często śmierć. Wielokrotnie zabezpieczał pod wzgędem medycznym imprezy organizowane przez Klub „Tatry”.

Jest organizatorem i sponsorem Mistrzostw Klubu „Tatry” w Tenisie Ziemnym przez 20 lat. Od 1991 roku startuje w Klubie „Tatry” i od początku jest jednym z wyróżniających się zawodników w narciarstwie i w tenisie ziemnym. Jest 9-krotnym zwycięzcą turniejów tenisowych Klubu „Tatry”, a pucharowe miejsca w pierwszej trójce zajmował aż 21-krotnie. Wielokrotnie zdobywa puchary i medale w niemal każdych zawodach narciarskich. Kilkakrotnie zdobywa najwiekszą maksymalną ilość punktów w zawodach CMSC.

Dr Bronisław Orawiec jest założycielem Klubu Sportowego „Bronek” działającego przy Związku Lekarzy Polskich w Chicago, który od początku istnienia (czyli od 1992 roku) owocnie współpracuje z Klubem „Tatry”. Wielu lekarzy-sportowców KS „Bronek”, startuje w zawodach CMSC, zdobywając cenne punkty dla Klubu „Tatry”. Dr B. Orawiec zorganizował do tej pory 84. imprezy sportowe w dziedzinie narciarstwa alpejskiego oraz tenisa ziemnego. Jest dwudziestojednokrotnym laureatem tytułu Sportowca Roku wśród Lekarzy Polonijnych (nary – tenis). Dr B. Orawiec jest także od 1994 roku lekarzem Związku Podhalan w Północnej Ameryce.

Po zakończeniu części oficjalnej bankietu z okazji jubileuszu 40-lecia Klubu „Tatry” bawiono się przy muzyce zespołu „Millenium”.

BO

Zdjęcia:

foto
Bankiet 40-lecia Klubu Narciarskiego „Tatry”. Przy stole honorowym od prawej: konsul RP Eriusz Rybacki, prezes ZPPA Andrzej Gędłek, Konsul Generalna RP w Chicago Paulina Kapuścińska, prezes Klubu „Tatry” Piotr Chowaniec, kapelan ZPPA ojciec Jacek Palica, lekarz ZPPA, lekarz Klubu „Tatry” dr Bronisław Orawiec. Dom Podhalan w Chicago. 19 października 2013 r.

foto
Od lewej: Konsul RP Eriusz Rybacki, Honorowi Prezesi Klubu „Tatry” Stanisław Bachleda i Andrzej Mach, Prezes Klubu Piotr Chowaniec, Konsul Generalna RP w Chicago Paulina Kapuścińska, Prezes ZPPA Andrzej Gędłek, Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i Honorowy Lekarz Klubu „Tatry” dr Bronisław Orawiec.

foto
Podczas bankietu 40-lecia Klubu „Tatry” przemawia dr Bronisław Orawiec. Dom Podhalan. Chicago, 19 października 2013 r.

foto
Zdjęcie pamiątkowe. Od prawej: prezes Klubu „Tatry” Piotr Chowaniec oraz dr n. med. Bronisław Orawiec z otrzymanym dyplomem Honorowego Lekarza Klubu Narciarskiego „Tatry”. Sala bankietowa w Domu Podhalan. 19 października 2013 r.

foto
W czasie odśpiewania tradycyjnego „100 lat” dla Klubu „Tatry” oraz prezesa Piotra Chowańca. Od lewej: Andrzej Gędłek – prezes ZPPA, dr Bronisław Orawiec – lekarz Klubu „Tatry” i prezes Klubu Sportowego „Bronek” ZLP w Chicago, Józef Guzik – przewodniczący Komitetu Imprez, laureat Złotej Odznaki Klubu „Tatry”, Piotr Chowaniec – prezes Klubu „Tatry”.

foto
Prezes Klubu „Tatry” Piotr Chowaniec (w środku) otrzymuje plakietkę od Zarządu oraz członków Klubu. Z prawej Adam Górecki, z lewej dr Bronisław Orawiec.

foto
Od lewej: Piotr Chowaniec, Adam Górecki, Halina i Franciszek Dziechciowski, Józef Guzik, dr Bronisław Orawiec.

foto
Przy mikrofonie od lewej: Andrzej Gędłek – prezes ZPPA, dr Bronisław Orawiec – lekarz Klubu, Piotr Chowaniec – prezes Klubu, Adam Górecki – członek Komitetu Imprez, laureat Złotej Odznaki Klubu „Tatry”.

foto
Prezes KS „Bronek” ZLP w Chicago dr Bronisław Orawiec  wręcza prezesowi Klubu „Tatry” Piotrowi Chowańcowi medal oraz publikację pt. XX-lecie Klubu Sportowego „Bronek” ZLP w Chicago.

foto
Sylvia i Mieszko Orawiec na bankiecie 40-lecia Klubu „Tatry”.

foto
Fotografia pamiątkowa. Od lewej: Henryk Sobański, Andrzej Mach, konsul Eriusz Rybacki, Piotr Chowaniec, Konsul Generalna RP Paulina Kapuścińska, Andrzej Gędłek, Franciszek Dziechciowski, Adam Górecki, dr Bronisław Orawiec. Dom Podhalan. 19 października 20013 r.

foto
Dyplom Honorowego Lekarza Klubu Narciarskiego „Tatry”.

Foto: A. Zalińska, B. Orawiec   


Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com