informajce o klinice
zakres uslug

poradyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowa

galerianowosci
kontakt
 
English VersionWersja Polska

Fundusz Badan Chorób SercaFundusz Badan Chorób Serca dr. B. Orawca obecnie Fundusz Kardiologiczny dr. B. Orawca przy Związku Lekarzy Polskich w Chicago
Orawiec Cardiac Fund, PAMS

Przeczytaj również:
Światowy Dzień Serca
Akcja bezpłatnych badań dr. Orawca - W trosce o zdrowie

STATUT

Cel Funduszu:
Celem powołania Funduszu jest pomoc środowisku polonijnemu w zwalczaniu chorób serca. Założycielem Funduszu jest dr Bronisław Orawiec, prowądzacy od 1996 r. badania screeningowe chorób serca w środowisku polonijnym Chicago.

Sposób pozyskiwania funduszy:
Dotacje na Fundusz mogą wpłacać osoby prywatne, firmy farmaceutyczne, organizacje społeczne, służba zdrowia, biznesy polonijne i amerykańskie, zakłady pracy i inne podmioty. Prawo pozyskiwania donacji na Fundusz mają członkowie Zarządu ZLP oraz wszyscy członkowie Związku. Kwotą założycielska Funduszu jest suma 16,500 dolarów – 2,000 dolarów jako prywatna donacja dr. Bronisława Orawca, 2,500 dolarów otrzymane od firmy Abbott Cardiovascular oraz 12,000 dolarów otrzymane od firmy AstraZeneca za pośrednictwem dr. Orawca.

Zasady dysponowania funduszem:
Środki finansowe Funduszu przeznacza się na badania screeningowe chorób serca przeprowadzane w środowisku polonijnym metropolii chicagowskiej. Stałą, nienaruszalną sumę pozostawioną na koncie Funduszu ustala się na 5,000 dolarów. Wysokość sumy przeznaczonej na badania każdego roku jest podyktowana potrzebami projektu badań. Zarząd ZLP zatwierdza wydatki zwykłą większością głosów.

Chicago, 19 kwietnia 2006 r.
Opr. dr Bronisław Orawiec


Dr n. med. Bronisław Orawiec

Światowy Dzień Serca

W ostatnia niedziele września obchodzony jest juz od 7 lat Światowy Dzien Serca - World Heart Day. W tym roku to swieto przypada na dzien 24 wrzesnia. Celem obchodzonego w ponad 120 krajach swiata Swiatowego Dnia Serca jest szerokie upowszechnianie wiedzy o schorzeniach sercowo-naczyniowych oraz o możliwościach leczenia i profilaktyki. Pomysłodawcą i głównym organizatorem World Heart Day jest Światowa Federacja Serca, z siedziba w Genewie. Federacja skupia liczne organizacje kardiologiczne, narodowe fundacje serca, towarzystwa kardiologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Warto z tej okazji przyblizyc czytelnikom wyklad, jaki odbyl sie w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie w dniu 5 wrzesnia 2006 roku. Wyklad pt. "Amerykanskie standardy w profilaktyce chorób serca" wyglosil dr n.med. Bronislaw Orawiec na zaproszenie Kierownika Kliniki prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego.

Celem wykładu było przyblizenie amerykanskich standardów w zapobieganiu chorobom serca, a w szczególnosci obowiazujacych w Stanach Zjednoczonych norm dotyczacych cisnienia tetniczego oraz poziomu cholesterolu.

Pomimo ogromnego postepu w kardiologii, a takze pewnego spadku wystepowania chorób sercowo-naczyniowych oraz udarów mózgu, choroby te nadal sa najczestszymi przyczynami zgonów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale równiez na calym swiecie. W USA z powodu chorób ukladu sercowo-naczyniowego umiera kazdego roku prawie 1 mln osób, co równa sie ilosci zgonów spowodowanych nowotworami, chorobami ukladu oddechowego oraz pozostalymi przyczynami lacznie. Nalezy podkreslic, ze niezmiennie aktualne sa tak zwane czynniki ryzyka miazdzycy. Klasyczne czynniki to nadcisnienie tetnicze, dyslipidemia, cukrzyca i palenie. Wszystkie poprzez wplyw na endotelium powoduja arterioskleroze, a w konsekwencji choroby serca, wlaczajac chorobe wiencowa, zawal i udar mózgu.

Nadcisnienie i dyslipidemia stanowia powazny problem zdrowotny w Stanach Zjednoczonych i na calym swiecie. Co trzecia osoba ma podwyzszone cisnienie tetnicze krwi, a co druga - cholesterol powyzej normy, tj. 200 mg/dl. Prawie polowa osób ma Low Density Lipoprotein (LDL) powyzej 130, a wiecej niz Ľ - High Density Lipoprotein (HDL) ponizej 40. Nadcisnienie dotyczy nie tylko mieszkanców Stanów Zjednoczonych, szacuje sie, iz problem ten dotyczy 1 miliarda ludnosci na calym swiecie. W zwiazku ze starzeniem sie spoleczenstw, liczba ta jeszcze wzrosnie, chyba ze wczesniej zostana zastosowane skuteczne metody zapobiegania takie jak zmiana stylu zycia oraz odpowiednie leczenie.

Im wyzsze cisnienie tetnicze krwi, tym wieksze ryzyko smierci spowodowanej chorobami sercowo-naczyniowymi. Wzrost cisnienia o 20/10 mmHg podwaja ryzyko zgonu. Z kolei nawet niewielkie obnizenie cisnienia zmniejsza ryzyko smierci i tak np. obnizenie cisnienia o 2 mmHg zmniejsza ryzyko smiertelnosci z powodu choroby wiencowej o 7%, a z powodu udaru mózgu o 10%. Dane te zaczerpnieto z 61 badan dotyczacych miliona doroslych osób.

W kwestii cisnienia tetniczego krwi w Stanach Zjednoczonych obowiazuja opublikowane w 2003 roku wytyczne Joint National Commitee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC-7).

Od publikacji JNC obowiazuje w Stanach Zjednoczonych nowa klasyfikacja cisnienia. Wartosci 120/80 mmHg, poprzednio klasyfikowane jako optymalne, obecnie okresla sie jako normalne. Powstala nowa kategoria prehypertension – faza przednadcisnieniowa. Ma to na celu podkreslenie zwiazku pomiedzy cisnieniem a chorobami sercowo-naczyniowymi. Stadium I nadcisnienia to wartosci 140 do 159 na 90 do 99 mmHg. Stadium II to wartosci powyzej 160 na 100 mmHg.

JNC-7 podkresla potrzebe wczesnego leczenia nadcisnienia – jak wynika z badan zmniejsza to ryzyko zawalu serca, udaru mózgu oraz niewydolnosci krazenia odpowiednio od 20%-25% do ponad 50%. Zalecane wartosci cisnienia w przypadku cukrzycy lub chorób nerek zostaly obnizone do wartosci 130/80 mmHg.

U wiekszosci pacjentów z nadcisnieniem, zarówno u mezczyzn, jak i u kobiet, wystepuja takze inne czynniki ryzyka. Wg wyników dlugoterminowych badan (Framingham Heart Study), przeszlo 80% pacjentów mialo dodatkowe czynniki ryzyka. Ponad 75% pacjentów z nadcisnieniem ma podwyzszony poziom zlego cholesterolu, tj. powyzej 100 mg/dl. Polaczenie nadcisnienia z wysokim cholesterolem zwieksza znacznie ryzyko smierci.

NCEP – ATP III (National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III) opracowal najnowsze wskazania terapii zaburzen gospodarki lipidowej. NCEP – ATP III zostalo opublikowane w 2001 oraz uaktualnione w 2004 w swietle ostatnich badan klinicznych. Zdefiniowano nowa grupe bardzo wysokiego ryzyka, do której zaliczono chorych z udokumentowana choroba wiencowa oraz kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak cukrzyca, palenie papierosów, zespól metaboliczny oraz ostry zespól wiencowy. Do grupy wysokiego ryzyka zaliczamy równiez osoby z ekwiwalentem choroby wiencowej, czyli takimi stanami jak: choroba naczyn obwodowych i tetnic szyjnych oraz tetniak aorty brzusznej.

Podstawowym celem u pacjentów z choroba wiencowa jest obnizenie LDL. Wtórnym celem jest leczenie trójglicerydów i HDL. Na ryzyko choroby wiencowej ma równiez oczywiscie wplyw dobry cholesterol, czyli HDL - im mniejszy HDL, tym ryzyko jest wieksze. Wartosc HDL mozemy zwiekszyc poprzez: zaprzestanie palenia, obnizenie wagi ciala - odpowiednia dieta oraz aktywnosc fizyczna, a jesli to nie przynosi efektów - leczenie farmakologiczne.

Optymalna wartosc LDL wg standardów amerykanskich wynosi ponizej 100 mg/dL. Calkowity cholesterol powinien byc ponizej 200, natomiast wartosci powyzej 240 uwazane sa za wysokie. Wartosci HDL ponizej 40 uznawane sa za niskie, a powyzej 60 za wysokie, czyli w tym przypadku dobre. Dla trójglicerydów prawidlowe wartosci to ponizej 150 mg/dL.

Najnowsze wskazania NCEP – ATP III zostaly zaostrzone w stosunku do zalecen wczesniejszych. I tak w grupie bardzo wysokiego ryzyka LDL powinien byc obnizony do wartosci ponizej 70 mg/dL. Cukrzyca i zespól metaboliczny sa obecnie uznawane za równowazne pod wzgledem ryzyka chorobie wiencowej i wymagaja takiego samego leczenia. Do elementów zespolu metabolicznego naleza: otylosc brzuszna, dyslipidemia, podwyzszone wartosci cisnienia oraz insulina resistance.

Chociaz obnizanie LDL pozostaje zasadniczym celem leczenia, zalecenia dotyczace trybu zycia naleza do podstawowej interwencji, a statyny sa uwazane za najwazniejsza interwencje farmakologiczna – nalezy podkreslic, iz obnizaja one w 25 do 40% czestosc wystepowania ostrych zespolów wiencowych.

Nalezy podkreslic znaczna rozbieznosc pomiedzy standardami a praktyka. Leczenie oraz kontrola nadcisnienia w Stanach Zjednoczonych jest niewystarczajaca i uzyskiwana tylko u około 30 % pacjentów, ale jeszcze wiecej jest do zrobienia w kwestii leczenia i kontroli zaburzen gospodarki lipidowej. Analizy wykonane przez organizacje medyczne wykazaly, ze ponad 50% osób z chorobami wiencowymi nie otrzymywalo leków. Okazuje sie, ze mniej niz Ľ Amerykanów ma prawidlowy poziom zlego cholesterolu, czyli LDL ustalonego przez NCEP.

W przypadku spolecznosci polonijnej swiadomosc ryzyka zaburzen gospodarki lipidowej jest podobnie niewystarczajaca. Wyniki badan ankietowych przeprowadzanych w klinikach dr Orawca w latach 1998-2006 podczas badan przesiewowych definitywniej wskazuja na to, ze uswiadomienie pacjentów jest zbyt niskie.

Wspólnym celem zalecen JNC 7 i NCEP jest podkreslenie znaczenia leczenia i kontroli wielorakich czynników ryzyka chorób ukladu sercowo-naczyniowego. Wykladnie JNC i NCEP sa nieustannie uaktualniane, naszym obowiazkiem jest ich sledzenie i przestrzeganie w praktyce lekarskiej.Akcja bezpłatnych badań dr. Orawca
W trosce o serce

Z okazji Swiatowego Dnia Serca oraz Miesiaca Dziedzictwa Polskiego zostaly przeprowadzone bezplatne badania na poziom cholesterolu, lipidów, cukru, cisnienia tetniczego krwi oraz konsultacje kardiologiczne dla Polonii, w tym Podhalan w Chicago. Badania, które odbyly sie 6 i 8 pazdziernika 2007 r., zorganizowal i przeprowadzil prezes Zwiazku Lekarzy Polskich - dr Bronislaw Orawiec.

W ostatnia niedziele wrzesnia obchodzony jest juz od 8 lat Swiatowy Dzien Serca - World Heart Day. W tym roku to swieto przypadlo na dzien 30 wrzesnia. Celem obchodzonego w ponad 120 krajach swiata Swiatowego Dnia Serca jest szerokie upowszechnianie wiedzy o schorzeniach sercowo-naczyniowych oraz o mozliwosciach leczenia i profilaktyki. Pomyslodawca i glównym organizatorem World Heart Day jest Swiatowa Federacja Serca z siedziba w Genewie. Federacja skupia liczne organizacje kardiologiczne, narodowe fundacje serca, towarzystwa kardiologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Centralne ogólnopolskie obchody Swiatowego Dnia Serca w 2007 roku odbyly sie w Lodzi. Warto wspomniec, ze wyprzedzajac o cztery lata Swiatowy Dzien Serca, dr B. Orawiec zapoczatkowal akcje darmowych badan na cholesterol i inne czynniki ryzyka chorób serca dla Polonii i Podhalan w metropolii chicagowskiej juz w roku 1996.

Nalezy podkreslic, ze pomimo ogromnego postepu w kardiologii, a takze pewnego spadku wystepowania chorób sercowo-naczyniowych oraz udarów mózgu, choroby te nadal sa najczestszymi przyczynami zgonów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale równiez na calym swiecie. Choroby ukladu krazenia sa przyczyna smierci 17,5 miliona osób kazdego roku. Cisnienie tetnicze, poziom cholesterolu, lipidów, cukrzyca i otylosc - to czynniki które po przekroczeniu okreslonych norm - moga powodowac zagrozenie zdrowia i zycia. Sa one glównymi czynnikami choroby wiencowej oraz miazdzycy naczyn. Lekarze sa zgodni co do tego, ze wielu chorób serca mozna uniknac poprzez kontrolowanie ilosci i rodzaju spozywanych tluszczy, rzucenie palenia oraz prowadzenie bardziej aktywnego fizycznie trybu zycia. Na choroby serca narazeni sa nie tylko dorosli, ale coraz czesciej dzieci i mlodziez. W celu podniesienia swiadomosci oraz poprawy zdrowotnosci naszej polonijnej i podhalanskiej spolecznosci przeprowadzono akcje badan dla Polonii.

Sobotnia akcja (6 pazdziernika) zostala zorganizowana na pólnocnej stronie miasta w sali przy kosciele sw. Konstancji, a poniedzialkowa (8 pazdziernika) na poludniowej – w Domu Podhalan w godzinach od 10 rano do 1 po poludniu. Byla to juz dwunasta tego typu akcja. Glównymi sponsorami tegorocznych badan byli: AstraZeneca, GlaxoSmithKline, SanofiAventis, Zwiazek Lekarzy Polskich w Chicago, Zrzeszenie Polsko-Amerykanskie, Parafia przy kosciele sw. Konstancji, Zwiazek Podhalan w Ameryce, dr Bronislaw Orawiec.

Jak kazdego roku, bylo bardzo duze zainteresowanie – z badan oraz konsultacji skorzystalo przeszlo130 osób. Akcja zostala przeprowadzona bardzo sprawnie. Kazdy z pacjentów po wypelnieniu aplikacji oraz ankiety mial mierzone cisnienie, a nastepnie pobrana próbke krwi do analizy. Wszystkie badane osoby otrzymaly wydruk komputerowy z kompletnymi wynikami calkowitego cholesterolu, frakcji LDL ("zly" cholesterol), HDL ("dobry" cholesterol), trójglicerydów, poziomu cukru we krwi, cisnienia tetniczego oraz wskaznika otylosci, a takze ryzyka wystapienia choroby wiencowej serca. Zostaly przygotowane stoiska firm farmaceutycznych, byly dostepne broszury informujace o sposobach zwalczania glównych czynników ryzyka miazdzycy oraz zalecenia dietetyczne w jezyku polskim. Nalezy podkreslic, ze wiele osób mialo wykonane badania po raz pierwszy w zyciu. U wielu stwierdzono bardzo wysokie ryzyko chorób ukladu sercowo-naczyniowego. Osoby te otrzymaly odpowiednie zalecenia oraz wskazówki lekarskie.

W akcji uczestniczyly spolecznie nastepujace osoby: Aleksandra Benitez z kliniki dr. Orawca, Francisco Chang RN, Annie Varughese RN, Agnieszka Wiatr RN, Elzbieta Wojnicka, Techn./Secret., Marianna Mgnuszewska NA z Resurrection Medical Center oraz studenci: Karolina Rejtmajer i Piotr Szarkowski. AstraZeneca byla reprezentowana przez: Robyn Feld, Cardiovascular Specialist (CS) oraz Natasha Galic CS, GlaxoSmithKline: Brad Barigan, Executive Therapeutic Specialist i Allisa Schell CS, natomiast SanofiAventis – June Olkowski, Senior Sales Professional. Z Health Fitness Corporation wziely udzial: Ann Canack (Event Coordinator), Krista Broshers, Sara Grovc, Erica, Malinda oraz Yashica. Wszystkim tym osobom skladam gorace podziekowania za zaangazowanie i czas. Szczególnie goraco dziekuje Pani Halinie Szarkowskiej z Zrzeszenia Polsko-Amerykanskiego, która prowadzila zapisy. Dziekuje takze ks. proboszczowi Tadeuszowi Dzieszko oraz Panu Stanislawowi Zagacie - prezesowi Zwiazku Podhalan w Ameryce za udostepnienie pomieszczen na przeprowadzenie badan. Dziekuje równiez red. Miloszowi Sowie z Tygodnika Podhalanskiego, red. Andrzejowi Baraniakowi z Dziennika Zwiazkowego, red. Andrzejowi Wasewiczowi z Expressu oraz red. Agnieszce Szawczuk z Polvision za patronat medialny.

Podobnie jak podczas poprzednich moich akcji, w celach statystycznych przeprowadzono wsród uczestników anonimowa ankiete na temat posiadanych wiadomosci dotyczacych czynników ryzyka choroby wiencowej serca.

Jestem przekonany, ze akcje badan na cholesterol oraz inne czynniki ryzyka chorób serca sa bardzo potrzebne srodowisku polonijnemu i zamierzam je kontynuowac. Wielka wartoscia akcji jest niewatpliwie upowszechnianie wiedzy o schorzeniach sercowo-naczyniowych oraz o mozliwosciach leczenia i profilaktyki. W 2006 roku powstal Fundusz Badan Chorób Serca dr. B. Orawca przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago, którego celem jest pomoc srodowisku polonijnemu w zwalczaniu chorób serca. Dotacje na Fundusz moga wplacac osoby prywatne, firmy farmaceutyczne, organizacje spoleczne, sluzba zdrowia, biznesy polonijne i amerykanskie, zaklady pracy i inne podmioty. Jako praktykujacy kardiolog moge zapewnic, ze kontrola czynników ryzyka miazdzycy jest bardzo wazna dla naszego zdrowia. Zycze wszystkim determinacji w walce o swoje zdrowie i zycie.

 

Zdjęcia:


1. Zespol wykonujacy badania na cholesterol. Kosciol sw. Konstancji 22 lipca 2006 Chicago.


2. Zespol bioracy udzial w akcji bezplatnych badan w Chicago. Kosciol sw. Konstancji. 6 pazdziernika 2007


3. Po badaniach. Od lewej A. Schell A. Benitez dr B. Orawiec S. Grovc J. Olkowski H. Szarkowska A. Komarek.
Degustacja kwasnicy. Biolo Izba Dom Podhalan.


4. Podczas badan na cholesterol.Kosciol sw. Konstancji Chicago


5. Badania na cholesterol. Kosciol sw. Konstancji. 22 lipca 2006 Chicago


6. Grupa uczestnikow badan na cholesterol w kosciele sw. Konstancji. Chicago 6 pazdz. 2007.


7. Grupa uczestnikow badan w Domu Podhalan. 8 pazdziernika 2007


8. Dr n. med. Bronislaw Orawiec podczas wykladu w Klinice Kardiochirurgii Uniwersytetu Jagielonskiego
w Szpitalu im. Jana Pawla II w Krakowie. 5 wrzesnia 2006


9. Pracownicy naukowi Kliniki w dyskusji z dr B.Orawcem. Z prawej prof. J.Sadowski


10. Pamiatkowe zdjecie po wykladzie.


11. Zdjecie pamiatkowe przy tablicy Jana Pawla II. Prof. Jerzy Sadowski dr Bronislaw Orawiec.

 

Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS . Wspolpraca: zaile.com