informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Działacze polonijni z Chicago uhonorowani przez Prymasa Polski

Dnia 19 stycznia 2014 r. podczas nabożeństwa w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chicago odbyła się uroczystość wręczenia medali prymasowskich „Za zasługi dla Kościoła i Narodu”. W imieniu prymasa Polski ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka medale i dyplomy wręczył ks. biskup Andrzej Wypych – biskup pomocniczy chicagowskiej archidiecezji.

Prestiżowymi medalami uhonorowani zostali (w kolejnosci alfabetycznej): Józef Bafia – prezes chicagowskiego Komitetu Obchodów 600-lecia Matki Boskiej Ludźmierskiej; Eugeniusz Ballarin – dyrygent Chóru Fryderyka Chopina; Stanisław Chwała – przewodniczący Fundacji Parafii Strzelce Wielkie, członek chicagowskiego Oddziału Centrum Jana Pawła II; dr Jan Jaworski – działacz katolicki, wieloletni rzecznik Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Chicago, prezes chicagowskiego Oddziału Centrum Jana Pawła II w Krakowie; Barbara Kipta-Foran – wieloletnia prezeska Klubu Polskiego przy Parafii św. Cyryla i Metodego w Lemont; Tadeusz Kulasik – kierujący grupą marszałków w parafii św. Ferdynanda; Elżbieta Majchrowska – członkini Rady Parafialnej Polskiej Misji Swiętej Trójcy; dr Łucja Mirowska-Kopeć – aktywna członkini wspólnoty parafialnej św. Franciszka Borgii, prezes Towarzystwa Dolnośląskiego; dr Bronisław Orawiec – popularny kardiolog, działacz katolicki i społeczny, propagator sportu, inicjator wielu akcji bezpłatnych badań i szczepień dla społeczności polonijnej; ks. Michał Osuch – wieloletni proboszcz parafii św. Jacka, inicjator wyniesienia świątyni do godności bazyliki mniejszej; Roman Popławski – działacz katolicki i społeczny, hojny darczyńca.

Podziękowanie w imieniu odznaczonych przekazała w kościele p. Elżbieta Majchrowska. Podczas zorganizowanego tego samego dnia przyjęcia z udziałem wyróżnionych w restauracji Jolly Inn dr Bronisław Orawiec przemówił do zebranych i złożył życzenia noworoczne w gwarze góralskiej.

Prymasowskie medale „Za zasługi dla Kościoła i Narodu” są wyrazem wdzięczności i uznania ze strony Kościoła w Polsce w stosunku do przedstawicieli Polonii czynnie zaangażowanych w pracę na rzecz Kościoła, Polski i Polonii. Gratulując laureatom medali prymasowskich, ks. biskup Andrzej Wypych zaznaczył, że do zasług jakie odznaczeni położyli w pracy dla dobra Kościoła, Polski i Polonii, dojdzie im nowy obowiązek – członkostwo w kapitule, której zadaniem będzie m.in. wyszukiwanie ludzi zasłużonych dla społeczności i Kościoła. Nadanie przez Prymasa Polski ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka odznaczeń jest kontynuacją promocji Polonii, rozpoczętej przez śp. prymasa Józefa Glempa.
BO

Zdjęcia:

foto
1. Grupa wyróżnionych z Jego Ekscelencją ks. biskupem Andrzejem Wypychem. Kościół Świętej Trójcy w Chicago. 19 stycznia 2014 r

foto
2. Dr n. med. Bronisław Orawiec z medalem i dyplomem prymasowskim wręczonym przez JE ks. biskupa Andrzeja Wypycha.
Chicago, 19 stycznia 2014 r.

foto
3. Od prawej: ks. proboszcz Andrzej Maślejak, ks. biskup Andrzej Wypych, dr med. Bronisław Orawiec.

foto
4.Uroczystość miała miejsce podczas mszy świetej

foto
5. W czasie nabożeństwa.

foto
6. JE ks. biskup Andrzej Wypych, dr med. Bronisław Orawiec po uroczystości wręczenia medali prymasowskich.

foto
6. Dr Bronisław Orawiec z medalem i dyplomem prymasowskim.

Foto: A. Baraniak, E. Helegda, B. Orawiec

 

 
Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com