informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

70-lecie Kola Nr. 20 Literacko-Dramatycznego im. Kazimierza Przerwy Tetmajera
przy Zwiazku Podhalan w Pólnocnej Ameryce

Wystąpienie dr. Bronisława Orawca podczas uroczystego Bankietu w Domu Podhalan.
Chicago, 17 listopada 2019 r.

Pani Prezes, Panie Prezesie,
Drodzy Podhalanie,  Szanowni Członkowie
Koła Literacko-Dramatycznego,

Mam zaszczyt uczestniczyć w ważnym wydarzeniu, którym jest 70 rocznica istnienia i chlubnej działalności Koła Literacko-Dramatycznego im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce (ZPPA).
Koło Literacko-Dramatyczne powstało 70 lat temu, aby kontynuować zaszczytne tradycje ludu Podhala na ziemi Waszyngtona. Nawiązywać do wybitnych przedstawicieli literatury polskiej, którzy pierwsi odkryli i docenili ogromne wartości kultury górali tatrzańskich i podhalańskich.
Byli to:

 • Henryk Sienkiewicz,
 • Stanisław Witkiewicz,
 • jego syn Stanisław Ignacy Witkiewicz Witkacy,
 • Stefan Żeromski,
 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
 • Władysaw Orkan i wielu innych.

Siłę góralskich tradycji, zwyku ojców, piękna kultury duchowej i materialnej ludu Podhala w swoim przekazie literackim utrwalili m.in.:

 • Stanisław Nędza-Kubiniec,
 • Andrzej Skupień-Florek,
 • Adam Pach,
 • Włodzimierz Wnuk oraz
 • Jalu Kurek.

Współcześnie, na gruncie amerykańskim i polskim piękną kulturę i historyczne tradycje naszych przodków z wielką gorliwością i rzetelnym autentyzmem przekazują nam m.in.:

 • poeta ludowy Franciszek Łojas-Kośla,
 • wieloletni były korespondent ZPPA Jan Skupień,
 • była korespondent ZPPA, poetka ludowa Zofia Bukowska-Kasyjanowa,
 • korespondent radiowy, poeta ludowy Jan Żółtek,
 • poeta ludowy Józef Maciarz-Broda,
 • prezes Koła Grażyna Baran Cikowski i inni.
 • Myślę, że wydane przeze mnie 4 tomy „Góralskich Posiadów Doktora Orawca”, których akcja dokonuje się w kraju ojców Polsce oraz w nowej ojczyźnie ich synów w Stanach Zjednoczonych, również odegrają swoją rolę na gruncie propagatorsko-publicystycznym oraz rozwoju kultury i tradycji podhalańskich w Ameryce i na Podhalu.

Z okazji pięknego Jubileuszu 70-lecia powstania Koła Literacko-Dramatycznego, składam serdeczne gratulacje dotychczasowych osiągnięć i sukcesów literackich zarówno Zarządowi Koła, jak też jego wybitnym członkom.
Serdecznie pozdrawiam Zarząd Koła z Panią prezes Grażyną Baran Cikowski i życzę dalszych dużych sukcesów literacko-kulturalnych na gruncie Związku Podhalan i Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Szanowni Państwo,

Z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła Literacko-Dramatycznego chciałbym wręczyć kilka książek osobom szczególnie zasłużonym dla Koła oraz autorom artykułów do tomu IV „Góralskich Posiadów Doktora Orawca”.

Pozwólcie Państwo, że zanim książki zostaną wręczone, powiem kilka słów na temat  posiadów dr. Orawca i związanych z nimi publikacjami. Prezentowana dzisiaj książka „Góralskie Posiady dr. Orawca”, tom IV jest dziesiątą publikacją wydaną przeze mnie, a czwartą związaną z Posiadami.

Z satysfakcją przypominam, że w tym roku zorganizowałem kolejne XXVI Góralskie Posiady doktora Orawca. Pierwsze posiady odbyły się 28 lat temu w Szałasie przy Hotelu Kasprowy Wierch na stokach Gubałówki w Zakopanem. Był to rok 1991. Posiady te umilała muzyka Tutków i Poloków. Zachęcony sukcesem pierwszych posiadów, postanowiłem je kontynuować. Szereg następnych odbyło się w rodzinnym Poroninie i Zakopanem. Kolejne posiady odbywały się na przemian w Polsce i w Chicago. Wszystkie zostały opisane w książkach pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom I (2000), tom II (2004), tom III (2010), tom IV (2019).
Zdaniem wielu wybitnych znawców regionalizmu, wydane pozycje książkowe są dużym osiągnięciem i wartościowym wkładem do skarbnicy polskiej kultury ludowej. Są mobilizacją i twórczym natchnieniem wielu znakomitych artykułów, esejów, wspomnień, reportaży, wierszy i rysunków.

Publikacje te są dla mnie czymś szczególnym. Są ciągłym poznawaniem i pogłębianiem tradycji, kulury i sztuki podhalańskiej. Dzięki posiadom poznałem wielu znakomitych ludzi.

Inspiracją do napisania i wydania IV tomu Góralskich Posiadów Doktora Orawca stały się ważne rocznice związane z regionalnym ruchem podhalańskim: 115-lecie powstania Związku Górali w Zakopanem, 100-lecie Związku Podhalan w Polsce, 90-lecie Związku Podhalan w Północnej Ameryce oraz 5 rocznica kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W te wielkie rocznice wpisuje się również jubileusz 70-lecia Koła Nr. 20 Literacko-Dramatycznego im. Kazimierza Przerwy Tetmajera działającego przy ZPPA.

Szanownym autorom artykułów zamieszczonych w IV tomie Posiadów serdecznie dziękuję, składam gratulacje oraz życzę dalszych osobistych i wspólnych sukcesów.

Żywię płonną nadzieję na dalszą owocną współpracę na rzecz krzewienia i rozwoju kultury, sztuki i tradycji – dziedzictwa Podhala, ukochanego dziedzictwa naszych ojców.

Zapraszam Państwa ze swoimi artykułami, prozą i poezją do „Góralskich Posiadów Doktora Orawca” tom V, który zamierzam wydać z okazji Jubileuszowych XXX posiadów.

A teraz pragnę wręczyć kilka książek osobom szczególnie zasłużonym dla Koła:

 • Honorowy członek Koła – prof. Anna Brzozowska-Krajka: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV oraz XX-lecie-lecie Klubu Sportowego „Bronek”. Dla Pani Profesor Anny Brzozowskiej-Krajki chciałem przekazać specjalne gorące podziękowanie i gratulacje za napisanie pięknego, świetnie naukowo opracowanego „Wstępu” do ostatniego tomu IV-go (brawa!)
 • Prezes Koła – Grażyna Baran Cikowski: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV.
  Gratuluję talentu pisarskiego oraz organizacji Jubileuszu 70-lecia Koła
 • Prezes ZPPA – Józef Cikowski: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV.
  Dziękuję za współpracę i życze udanej organizacji 90-lecia ZPPA
 • Redaktor Naczelny „Podhalanina” Henryk Janik: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV. Dziękuję za wieloletnią, miłą i owocną współpracę
 • Wiceprezes Koła – Maria Madetko: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV.
  Gratuluję świetnych wierzy tworzonych na różne okazje oraz współorganizacji Jubileuszu 70-lecia Koła
 • Wiceprezes Koła – Józef Maciarz-Broda: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV
  Gratuluję talentu poetyckiego oraz muzycznego. Dziękuję za wiersze zamieszczone w poprzednich moich publikacjach
 • Red. Maria Krzeptowska-Giewont: Góralskie posiady dr. Orawca, tom IV. Była wiceprezes ZPPA i redaktor audycji radia ZPPA. Dziękuję za wieloletnią współpracę
 • Pan Jan Slodyczka: Góralskie posiady dr. Orawca, tom IV.  Były prezes Koła. Znakomity artysta ludowy. Budowniczy m.in. góralskich domów i ołtarzy za „Wielką Wodą”. Dziękuje za miłe powitanie na dzisiejszym bankiecie
 • Zofia Bobak-Ustupska - wiceprezes ZPPA: Góralskie posiady dr. Orawca, tom IV
  Egzemplarz wręczyłem na „małej sali” podczas spotkania Koła Poronin po Mszy św. Odbywała się tam również promocja książki Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV  wśród członków i sympatyków Koła Poronin. Cały dochód ze sprzedaży książek został przekazany przez B. Orawca jako donacja na stypendia dla studiującej młodzieży podhalańskiej z Koła Poronin ($600). Spotkanie miało miejsce w tym samym czasie w Domu Podhalan na małej sali.
 • Dla Biblioteki ZPPA na ręce Pani Marii Madetko przekazałem dwie książki pt.: Góralskie Posiady dr. Orawca, tom IV oraz XX-lecie-lecie Klubu Sportowego „Bronek”.

Dziękuję za uwagę 

Zdjęcia:

foto
1. Zdjęcie pamiątkowe grupy członków Koła Nr. 20 Literacko-Dramatycznego po Mszy św. dziękczynnej z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła. W środku prof. Anna Brzozowska-Krajka – Honorowy Członek Koła, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, Honorowy Prezes ZLP. Kościół św. Kamila w Chicago. 17 listopada 2019 r.

foto
2. Od lewej: Zofia Słodyczka, Maria Gromska – Matka Chrzestna Sztandaru Koła, prof. Anna Brzozowska-Krajka – Honorowy Członek Koła, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, red. Maria Krzeptowska Giewont – była wiceprezes ZPPA, Stanisław Sarna – wiceprezes ZPPA.

foto
3. Od lewej: Zofia Słodyczka, prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, dr n. med. Bronisław Orawiec-Wyśni – kardiolog, Honorowy Prezes ZLP, Maria Gromska – poetka, wiceprezes Koła, Maria Krzeptowska Giewont – była redaktor audycji radia ZPPA, Stanisław Sarna – wiceprezes ZPPA.

foto
4. Zdjęcie grupy uczestników po Mszy św. W środku z aparatem fotograficznym korespondent Koła Anna Zalińska. Chicago, 17 listopada 2019 r.

foto
5. Ojciec Chrzestny Sztandaru Koła dr Bronisław Orawiec-Wyśni (z prawej) z muzykantami przed Kościołem św. Daniela w Chicago po Mszy św. dziękczynnej z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła Nr. 20 Literacko-Dramatycznego przy ZPPA. 17 listopada 2019 r.

foto
6. Były prezes Koła Literacko-Dramatycznego, artysta lutnik Władysław Pawlikowski (z lewej) i dr Bronisław Orawiec-Wyśni (z prawej) z muzyką góralską.

foto
7. Od lewej: Stanisław Sarna – wiceprezes ZPPA, prof. Anna Brzozowska-Krajka - Honorowy Członek Koła, Maria Krzeptowska Giewont - była wiceprezes ZPPA, dr Bronisław Orawiec-Wyśni - Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA.

foto
8. Fotografia pamiątkowa. Prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka - Honorowy Członek Koła, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej Uniw. im. M.  Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz były prof. wiz. ŚUM, dr n. med. Bronisław Orawiec-Wyśni – Honorowy i Naczelny Lekarz ZPPA, Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago. Kościół św. Kamila. 17 listopada 2019 r.

foto
9. Uroczysty bankiet z okazji Jubileuszu 70-lecia Koła Literacko-Dramatycznego. Przemawia oraz prezentuje nowo wydaną publikację pt. Góralskie Posiady Doktora Orawca, tom IV naczelny lekarz ZPPA dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Z prawej prezes Koła p. Grażyna Baran-Cikowski z otrzymaną publikacją. Dom Podhalan. Chicago, 17 listopada 2019 r.

foto
10. Podziękowanie dla dr. Bronisława Orawca z okazji 70-lecia Koła Literacko-Dramatycznego im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 17 listopada 2019 r.

foto
11. Certyfikat: Bronisław Orawiec ojcem chrzestnym nowego sztandaru Koła No. 20
Literacko-Dramatycznego poświęconego podczas jubileuszu 60-lecia Koła. 11 kwietnia 2010 r.

 

 
Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA