informajce o klinicezakres uslugporadyposiady goralskiepublikacje dr orawcafundacjesekcja sportowagalerianowoscikontakt
 
English VersionWersja Polska

Klub sportowy bronek

Dodatkowe Informacje:

- List - Podziękowanie

- Wyniki - Klasyfikacja Generalna wg FIS

- Wyniki - Ogólne Drużynowe

- Grupy - Sponsorzy

- Regulamin

- Zwolnienie z odpowiedzialnoœci

- Waiver of Liability

- List od prezesa NRL -
Pana Dr. M. Hamankiewicza

plakat
Ogłoszenie
(kliknij aby powiekszyc)

plakat
Zaproszenie
(kliknij aby powiekszyc)

plakat
Plakat

plakat
Dyplom
(kliknij aby powiekszyc)

Dimaro, Italia, Alpy

XVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim KS “Bronek”

W Alpach włoskich na stoku Brenzi Slope odbyły się 13 marca 2013 r. XVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim.  Organizatorem Mistrzostw był honorowy prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago dr Bronisław Orawiec. Bazę hotelową zimowiska przygotował wiceprezes Kongresu Polonii Niemieckiej, były długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech dr Zbigniew Kostecki.

Niepowtarzalna zimowa sceneria alpejska oraz piękna, słoneczna aura sprzyjała  zimowisku. Na stoku Brenzi Slope (2092 m) były wyśmienite warunki śniegowe. Stok narciarski i bramki do slalomu giganta przygotowała włoska szkoła narciarska – Ski Area Folgarida, a ustawił je instruktor narciarski odpowiedzialny za bezpieczeństwo narciarzy w tym rejonie p. Renzo Albasini.  Do koñcowej punktacji liczono sumê dwóch najlepszych z trzech przejazdów. W zimowisku uczestniczyły 273 osoby z 11 państw: Austri, Brazyli, Dani, Francji, Niemiec, Norwegi, Polski, Szwajcari, Szwecji, USA i Włoch. W zawodach startowało 55 narciarzy.

Patronat nad zawodami sprawowały: Naczelna Rada Lekarska (NRL) w Warszawie, Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Krakowie, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych (FPOM), Polskie Towarzystwo Medyczne (PTM)  w Niemczech oraz Związek Lekarzy Polskich (ZLP) w Chicago.

Skład Komisji Sędziowskiej: prof. Grzegorz Opala  (Honorowy Przewodniczący, Polska), dr Zbigniew Kostecki (organizator zimowiska, Niemcy), p. Dariusz Poloński (pomoc komputerowa, Polska), dr. Alberto Pedrotti (Direttore Sviluppo Strategie, Funivie Folgarida Marilewa Spa., Italy) oraz dr Bronisław Orawiec (organizator Mistrzostw, USA). Zapisy na zawody prowadzili: Danuta Kostecka, Alicja Blaschyk, Anna Jarocki, Bożena Lukoschek, Irena Weder (Niemcy),  Barbara Gniadek, Barbara Opala (Polska), Joanna Rudnicka, Bronisław Orawiec (USA).

            Wśród dzieci młodszych (do 10 lat) grupy IA I miejsce zdobył Julian Poloński, a II pozycję - Michal Szaleniec. W grupie IB I miejsce zajął Jakub Górny, II pozycję - Ida Polońska. W grupie starszej: I miejsce - Katarzyna Perkowska, II - Marek Kękuś.
W grupie lekarskiej pań powyżej 60 r.ż. I miejsce zajêła Barbara Winkler, II miejsce - Kazimiera Wiśniewska, a III - Ewa Maciejewska (wszystkie z Niemiec). W grupie 35-60 lat I miejsce - Bożena Kilarski, II - Klaudia Krzyżanowski, III – Mariola Jabłoński (wszystkie z Niemiec). W grupie poniżej 35 r.ż. I miejsce – Alicja Kazala (Niemcy), II – Monika Sznage (Szwecja), III – Natalia Musiał (Niemcy).

Wśród lekarzy grupy powyżej 65 r.ż. zwyciężył Bronisław Orawiec (USA), który również uzyskał najlepszy czas dnia oraz łączny czas dwóch przejazdów wśród wszystkich grup lekarskich. II miejsce zdobył Piotr Kluzik (Niemcy, aktualnie instruktor narciarski), a III pozycję – Lech Poloński  (Polska). W grupie lekarzy (50-65 r.ż.) najlepszym okazał się Markus Winkler (Niemcy). Na drugim miejscu uplasował się Zbigniew Jabłoński (Niemcy),  a trzecie miejsce zajął Zbigniew Górski (Norwegia). W grupie poniżej 35 r.ż. I miejsce - Matthias Meinert (Polska).

W klasyfikacji generalnej lekarzy z uwzględnieniem wieku wg. przelicznika FIS I miejsce wywalczył Bronisław Orawiec (USA), II miejsce zdobył Piotr Kluzik (Niemcy), a na III pozycji uplasował się Lech Poloñski (Polska).

W konkurencji drużynowej I miejsce zdobyli Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (USA), II miejsce - Piotr Kluzik i Antoni Blaschyk (Niemcy), a III – Lech Poloński i Stanisław Woś (Polska).

W grupie rodzin i sympatyków wśród pań grupy starszej zwyciężyła Yvonne Kremples (Niemcy) przed Beatą Stochaj (Polska) i Kazimierą Krzyścik (Polska), natomiast w grupie młodszej I miejsce zdobyła Lisa Burgstaller (Austria), II - Victoria Kilarski (Niemcy), a III - Ana Krzyżanowski (Niemcy). Wśród panów grupy starszej I miejsce wywalczył Łukasz Lorenowicz (Niemcy), II - Tadeusz Widuch (Polska), a III - Mirosław Jarocki (Niemcy). W grupie młodszej I miejsce zajął Dariusz Poloñski przed Krzysztofem Kêkusiem i Arkadiuszem Górnym (wszyscy z Polski).

Honorowi goście: b. Minister Zdrowia RP prof. Grzegorz Opala, b. konsultant krajowy ds. kardiochirurgii prof. Stanisław WoŚ z żoną prof. Haliną, konsultant wojewódzki ds. kardiologii prof. Lech Poloñski z żoną dr Anną, prezes FPOM prof. Marek Rudnicki z żoną dr Joanną, prezes Kongresu Polonii Niemieckiej (KPN), prezes PTM w Niemczech dr Bogdan Miłek, wiceprezes Kongresu Polonii Niemieckiej, b. wieloletni prezes PTM w Niemczech dr Zbigniew Kostecki z żoną dr Danutą oraz prezes ZLP w Chicago dr Józef Mazurek z p. Marleną Mulhern.

Sponsorzy Mistrzostw: dr Maciej Hamankiewicz - prezes NRL oraz dr Jacek Tętnowski - przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji NRL (Warszawa), prof. Andrzej Matyja i dr Jerzy Kękuś - dyrektorzy NZOZ  „Medicina”  (Kraków), dr Jan Gniadek z żoną dr Barbarą Gniadek - dyrektorzy NZOZ „Twoje Zdrowie” (Katowice),  prof. Grzegorz Opala - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Neurologii Wieku Podeszłego (Katowice), prof. Lech Poloñski - Polska Grupa Medyczna im. Polonii Świata (Zabrze), prof. Marek Rudnicki - prezes FPOM (Chicago), dr Bogdan Miłek - prezes KPN i PTM (Niemcy) oraz dr Bronisław Orawiec - Cardiology (Chicago).

            Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w hotelu Alpholiday, Dimaro, Italia.  Imprezę prowadził dr Bronisław Orawiec, który w swoim wystąpieniu m.in. powiedział: ... XVII  Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, podobnie jak wszystkie poprzednie, przechodzą do historii sportu lekarskiego.  Również i tegoroczne zawody dostarczyly nam wiele wrażen, głębokich przeżyć i emocji. Dla mnie osobiście to szczególne Mistrzostwa - 80. impreza sportowa zorganizowana dla lekarzy, ich rodzin oraz Klubu „Tatry”. Cieszmy się z tego, że nasze wspólne spotkania towarzyskie, jak również zawody sportowe, rozwijają się bardzo pomyœlnie. Sport narciarski przyczynia się do tego, że jesteśmy młodsi, czujemy się zdrowiej. Sport ten poprawia nam kondycję fizyczną i psychiczną, w myśl porzekadła: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Mam zaszczyt pogratulować zwycięzcom sukcesów sportowych, a uczestnikom Mistrzostw podziękować za udział w zawodach. Zapalonym kibicom dziękuję za wspaniały doping, uczestnikom zimowiska - za stworzenie serdecznej, rodzinnej atmosfery, natomiast artystom - muzykom dziękuję za uweselenie czasu...

Dr Ewa Maria Maciejewski (Niemcy) wygłosiła wiersz, w którym podkreśliła atmosferę pełną przyjemnych, wesołych i zabawnych sytuacji w czasie zimowiska.
W trakcie ceremonii wręczania trofeów głos zabrali: prof. Grzegorz Opala, prof. Stanisław Woś, prof. Marek Rudnicki, dr Jerzy Kękuś oraz dr Bogdan Miłek.

Dyplomy, puchary, medale oraz nagrody i upominki zwycięzcom (trzy 1-sze miejsca w poszczególnych grupach) wręczali: prof. Grzegorz Opala (Honorowy Przewodniczący Komisji), dr Jerzy Kękuś (reprezentujący NRL, OIL w Krakowie oraz NZOZ  „Medicina”), prof. Marek Rudnicki (FPOM), Dariusz Poloñski (reprezentujący PGM), dr Bogdan Miłek (PTM w Niemczech), dr Barbara i dr Jan Gniadek (NZOZ „Twoje Zdrowie”) oraz dr Bronisław Orawiec (prezes KS „Bronek” ZLP, organizator). W sumie wręczono: 43 puchary,108 dyplomów oraz 33 medale.Wszyscy uczestnicy Mistrzostw otrzymali dyplomy. Sponsorom oraz członkom Komisji Sędziowskiej wręczono pamiątkowe medale, dyplomy oraz plakaty. Ponadto, sponsorzy oraz członkowie komisji sędziowskiej otrzymali śliczne filiżanki oraz spodki do kawy (w ilości 25) z wygrawerowanym napisem: XVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim, ufundowane przez prof. Lecha Polońskiego z Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata.

Warto podkreślić, że piękne medale jubileuszowe z okazji XX-lecia Klubu Sportowego „Bronek” ZLP z sylwetką Hipokratesa (awers) oraz z logo KS „Bronek” (rewers) zostały wybite w Chicago, natomiast medale upamiętniające XVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim z sylwetką narciarza  zostały wyprodukowane specjalnie na Mistrzostwa w mennicy w Krakowie.

B. Orawiec

Zdjęcia:

 

foto
XVII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim (XVII ŚMLP w NA). Zdjęcie pamiątkowe po zawodach. Brenzi Slope, Alpy włoskie. 13 marca 2013 r.

foto
Podczas rejestracji. Zapisy uweselają artyści-muzycy. Od prawej: Aleksander Zaremba (gitara), Zdzisław-Silvester Malinowski (akordeon). W środku Bronisław Orawiec (organizator Mistrzostw). Hotel Alpholiday, Dimaro. 12 marca 2013 r.

foto
W czasie zapisów na zawody.

foto
Od lewej: Antoni Blaschyk (Niemcy), Bronisław Orawiec (USA), Lech Poloński (Polska). Alpy włoskie 2013.

foto
Bronisław Orawiec (z lewej) z młodzieżą narciarską.

foto
Grupa uczestników Mistrzostw na starcie.

foto
Czołowi zawodnicy XVII ŚMLP w NA. Od lewej: Piotr Kluzik (Niemcy), Markus Winkler (Niemcy), Bronisław Orawiec (USA), Lisa Burgstaller (Austria).

foto
Tryumfatorzy w swoich grupach. Od lewej: Markus Winkler (Niemcy), I miejsce w kategorii lekarzy 50-65 r.ż.; Bronisław Orawiec (USA), I miejsce w grupie lekarzy powyżej 65 r.ż., zwycięzca wśród wszystkich grup lekarzy wg. FIS; Lisa Burgstaller (Austria), I miejsce wśród pań rodzin i sympatyków poniżej 50 r.ż. Brenzi Slope, Alpy włoskie. 13 marca 2013 r.

foto
Od lewej: Piotr Kluzik, Markus Winkler, Barbara Gniadek, Lisa Burgstaller, Bronisław Orawiec.

foto
Widok na Alpy z Brenzi Slope - stoku narciarskiego na którym rozegrano XVII ŚMLP w NA.

foto
Uroczyste zakończenie. Przemawia organizator Mistrzostw Bronisław Orawiec. Hotel Alpholiday, Dimaro, Italia. 15 marca 2013 r.

foto
Zdjęcie pamiątkowe komisji rejestracyjnej zawodników z dyplomami i pamiątkowymi filiżankami na kawę. Stoją od prawej artyści - muzycy: Aleksander Zaremba (gitara), Zdzisław - Silvester Malinowski (akordeon), Janusz Mazur (saksofon), Bronisław Orawiec (organizator Mistrzostw).

foto
Honorowy Prezes ZLP, prezes KS „Bronek” ZLP dr Bronisław Orawiec wręcza medal XX-lecia KS „Bronek” ZLP oraz pamiątkowy medal XVII ŚMLP w  NA Honorowemu Przewodniczącemu Komisji, Honorowemu Członkowi ZLP, b. Ministrowi Zdrowia RP prof. Grzegorzowi Opali (z mikrofonem). Hotel Alpholiday, Dimaro, Italia. 15 marca 2013 r.

foto
B. Orawiec wręcza medale, dyplom i plakat prezesowi FPOM Markowi Rudnickiemu (z prawej).

foto
Od lewej: Bogdan Miłek - organizator konferencji medycznej podczas zimowiska, Bronisław Orawiec - organiator Mistrzostw, Zbigniew Kostecki - organizator zimowiska.

foto
Alpy włoskie zimą.

foto
Grupa dzieci podczas zakończenia. Od lewej: Julian Poloński (I), Katarzyna Perkowska (I), Marek Kękuś (II). Z prawej: Danuta Kostecki, Marek Rudnicki, B. Orawiec, Jan Gniadek.

foto
Dzieci z dyplomami i pucharami. Od lewej: Jakub Górny, Michał Szaleniec, Julian Poloński, Katarzyna Perkowska, Marek Kękuś.

foto
Zwyciężczynie w grupie lekarek 35-60 r.ż. Bożena Kilarski (I), Klaudia Krzyżanowski (II), Mariola Jabłoński (III). Z tyłu dariusz Poloński, z prawej B. Orawiec.

foto
Grupa pań lekarek poniżej 35 r.ż. Alicja Kazala (I), Monika Sznage (II), Natalia Musiał (III).

foto
Grupa pań rodzin i sympatyków powyżej 50 r.ż. Beata Stochaj (II), Yvonne Kremples (I), Kazimiera Krzyścik (III). Z lewej Bogdan Miłek, z prawej B. Orawiec.

foto
Grupa młodsza pań rodzin i sympatyków. Victoria Kilarski (II), Lisa Burgstaller (I), Ana Krzyżanowski (III).

foto
Grupa lekarzy 50-65 r.ż. Zbigniew Jabłoński (II), Markus Winkler (I). Z lewej jan Gniadek, z prawej B. Orawiec.

foto
Od lewej Jan Gniadek, Matthias Meinert (I miejsce w grupie lekarzy poniżej 35 r.ż.), Bronisław Orawiec.

foto
Grupa panów rodzin i sympatyków powyżej 50 r.ż. Mirosław Jarocki (III), Łukasz Lorenowicz (I), Tadeusz Widuch (II). Z lewej Bogdan Miłek, z prawej B. Orawiec.

foto
Grupa panow rodzin i sympatyków poniżej 50 r.ż. Od lewej: Krzysztof Kękuś (II), Dariusz Poloński (I), Arkadiusz Górny (III) w towarzystwie Bogdana Miłka (z lewej) i B. Orawca.

foto
Alpy.

foto
Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej wg. FIS. Od lewej: Lech Poloński (III miejsce) Polska (na zdjęciu syn Dariusz), Bronisław Orawiec (I miejsce) USA, Piotr Kluzik (II miejsce) Niemcy.

foto
Od lewej: Bronisław Orawiec – mistrz oraz Piotr Kluzik – wicemistrz (klasyfikacja generalna wg. FIS) z okazałymi trofeami sponsorowanymi przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji NRL. Hotel Alpholiday, Dimaro, Italia. 15 marca 2013 r.

foto
Zwycieskie drużyny. Od lewej: Piotr Kluzik i Antoni Blaschyk (II miejsce, Niemcy), Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (I miejsce, USA).

foto
Członkowie drużyn. Od lewej: Antoni Blaschyk (II miejsce, Niemcy), Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (I miejsce, USA), Stanisław Woś (III miejsce, Polska).

foto
Od lewej: Bronisław Orawiec i Marek Rudnicki (I miejsce, USA), Stanisław Woś i Lech Poloński (na zdjęciu syn Dariusz) (III miejsce, Polska).

foto
Od lewej: Zbigniew Kostecki – organizator zimowiska, Bronisław Orawiec – organizator Mistrzostw.

foto
Bronisław Orawiec zaprasza na XVIII Światowe Mistrzostwa Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim w roku 2014!

 

Foto: K. Dzidkowski, B. Orawiec, M. Rudnicki

 


Wszelkie prawa zastrzezone © drOrawiec.org. Projekt TARCHALA IBS Wspolpraca: zaile.com